Language: NOR | ENG

Semesterregistrering for høstsemesteret

Studenter i forelesning

Du kan semesterregistrere deg i Studentweb fra 1. juli.

Studenter i løp kan fra 1. juli semesterregistrere seg i Studentweb. Nye studenter vil få nærmere informasjon i uke 32. 

Studenter i løp finner mer informasjon om hvordan de semesterregistrerer i Studentweb på nettsiden Semesterregistrering - Student i løp. 

Nye studenter får tilsendt e-post med informasjon om semesterregistering i løpet av uke 32.

Det er flere trinn du som ny student må gå gjennom for å registrere deg. Det er en stor fordel om du har betalt semesteravgiften, fullført semesterregistreringen og aktivert deg som student før studiestart, siden du da vil ha tilgang til våre IT-systemer og nettverk fra første dag.

Fristen for betaling av semesteravgift og fullføring av semesterregistrering for høstsemesteret er 1. september. Detaljert informasjon om semesteravgiften finner dere her.

Slik gjennomfører du semesterregistreringen

Sist endret: .