Language: NOR | ENG

Samskriving av artikkel om norsk medias dekning av Ukraina

Bilde av amanuensis Øyvind Kalnes og Nina Bjørge fra en konferanse i Firenze.

Amanuensis Øyvind Kalnes og Nina Bjørge holdt en presentasjon på en konferanse i Firenze i forbindelse med artikkelen. Foto : Privat. 

Amanuensis Øyvind Kalnes og tidligere HINN-student Nina Bjørge har sammen fått publisert en artikkel i Media, War and Conflict journal.

Artikkelen, med tittelen «Cultures of anarchy: Images of Russia in the narrative of Norwegian mainstream news media during the Ukraine crisis 2014», ser nærmere på rollen tre store norske aviser tok i dekningen av krisen i Ukraina i 2014 da Russland annekterte Krim. Nyhetsmedienes narrativ er i fokus, og artikkelen retter oppmerksomheten mot den såkalte «framingen» av Russland i mars 2014, da konflikten var på sitt mest intense.

- Artikkelen er samskrevet mellom oss to, men ideen stammer opprinnelig fra Ninas Bjørges bacheloroppgave. Deretter ble den videreutviklet med nye teorier, begrep og data, forteller Amanuensis Øyvind Kalnes.

Studerte på Lillehammer

Nina Bjørge har studert Bachelor i internasjonale studier med historie ved studiested Lillehammer. Helt fra starten av studietiden har Bjørge vært spesielt fascinert av Russland.

- Det er tross alt det som står i media som mange oppfatter som «virkelighet». Jeg valgte derfor å skrive om medias framstilling av situasjonen i Ukraina, og belyse den ganske ensidige representasjonen av Russland vi fant i avisene.

- Russland tapte mediekrigen

Sammen fant de to ut at det norske medie-narrativet var relativt samstemt i å «frame» eller framstille Russland på en slik måte at landet bevisst valgte å gå fra å være en rival til Norge og vesten, til å bli en fiende. Dette var tett opp mot narrativet norske myndigheter inntok, men motsatt av det russiske narrativet.

- De fleste oppslagene presenterte Russland svært negativt. Presentasjonen av Russland var preget av dramatisk ordbruk, ledsaget av negative illustrasjoner. Den russiske stats egne motiv og begrunnelser ble hovedsakelig sett på som ren propaganda. I den grad det foregikk en krig via media var Russland uten tvil taperen, mener Bjørge.  

Hun mener det er svært positivt at studenter som henne tidlig involveres i forskningsaktivitet.

- Er man som student interessert i forskning er dette en mulighet man bør benytte seg av. Jeg er veldig takknemlig for at Øyvind ville satse på bacheloroppgaven min. Underveis har jeg lært veldig mye som jeg tar med meg videre i studiene på masternivå.

- Godt eksempel på samskriving

Kalnes mener samarbeidet han hadde med Bjørge er et godt eksempel på samskriving mellom fagmiljøet og studentene ved HINN. Han håper vi i fremtiden får se flere slike eksempler.

- Dette er verdifullt for de talentfulle studentene våre med tanke på akademisk læring, siden de får ta del i prosessen frem mot internasjonal publisering. Nina viste seg å være tøff og dyktig, og har gjort seg bemerket i ung alder.  

Har fått positive tilbakemeldinger

I mai 2018 ble et tidlig utkast av artikkelen presentert under en konferanse i regi av Media, War and Conflict Journal i Firenze. Både Kalnes og Bjørge var tilstede, på det som var Bjørges debut som foredragsholder på en internasjonal konferanse.  Både her og i kjølvannet av publiseringen har de fått gode tilbakemeldinger, blant annet fra prodekanene for forskning og undervisning på HHS-fakultetet.

- Anmelderne i journalen ga positive tilbakemeldinger på valg av teori, metodebruk og evne til å analysere egne data, i tillegg til at de beskrev temaet som spennende. Det er godt å se at originalitet og hardt arbeid gir resultater som i dette tilfelle, sier Kalnes.  

På sikt har Nina et ønske om å jobbe innen akademia. Arbeidet med denne artikkelen har gitt mersmak.

- Noe av det viktigste jeg har lært er hvordan ting foregår rundt publiseringen av akademiske artikler. Det er utrolig mye jobb, men det gjelder å tro på seg selv, og tørre og kaste seg ut i ting som virker litt skummelt. Jeg håper at jeg en dag kan få mulighet til å ta en doktorgrad, og gjerne forske videre på Russland og internasjonal politikk.

Sist endret: .