Language: NOR | ENG

Ruster opp kompetansen i NAV

Fra venstre; Jens Petter Madsbu, Øystein Ballo, Randi Bredvold og Kjersti Qviem Leikanger

Høgskolen i Innlandet samarbeider med NAV om å levere utdanning innen prosessledelse. Fra venstre; Jens Petter Madsbu, Øystein Ballo, Randi Bredvold og Kjersti Qviem Leikanger (Foto: Lars Teppan Johansen, SELL)

Høgskolen i Innlandet bistår NAV med å ruste opp etatens kompetanse innenfor prosessledelse. 

Kjersti Leikanger, seniorrådgiver fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og instituttleder Jens Petter Madsbu fra Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap foretok den offisielle åpningen av et nytt studium på oppdrag fra NAV denne uken. Videreutdanning i Prosessledelse er på masternivå og har et omfang på 15 studiepoeng. Studiet har fokus på tilrettelegging og utvikling av kompetanse- og utviklingsarbeid.

Gruppebilde

Ansatte fra NAV i hele landet, totalt 30 studenter møtte spente opp den første av i alt fire samlinger.

Studiet er lagt opp med en pedagogisk tilnærming som legger vekt på at studentene mellom samlingene skal jobbe med fagstoffet via en digital læringsplattform der forelesninger og oppgaver er presentert digitalt. Samlingene vil derfor i hovedsak benyttes til andre aktiviteter.

Godt samarbeid

-Vi har et godt samarbeid med høgskolen og er avhengig av den fagkompetansen dere bringer inn i NAV, poengterer Leikanger.

Instituttleder Madsbu takket for at høgskolen får lov til å utvikle utdanningstilbudet og viste også til flere samarbeidsprosjekter med NAV gjennom samarbeidsavtalen mellom HINN og AV-direktoratet.

Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) har sammen med Senter for livslang læring (SELL) hatt ansvar for faglig og pedagogisk utvikling av studiet.

Fagansvarlig for utdanningen er  førsteamanuensis Randi Bredvold ved HHS. Øystein Ballo fra Lederskap AS bistår i det faglige arbeidet. Fra SELL er  Line Kristiansen prosjektleder for utviklingen og  Annelise Eng-Øvermo studieadministrativt ansvarlig for gjennomføringen.

Sist endret: .