Language: NOR | ENG

"Road map" for livslang læring

"Road map" for livslang læring

I februar arrangerte Senter for livslang læring en stor internasjonal konferanse. Anbefalingene fra konferansen er nå samlet i 16 punkter.

Alle foredragsholdere og konferansedeltakere på «Lillehammer Lifelong Learning ICDE Summit, 2019» fikk muligheten til å komme med innspill til anbefalinger til hvordan oppnå livslang læring for et livslangt arbeidsliv. Programkomiteen, SELL og ICDE har redigert og kommet frem til 16 punkter som kalles «The Lillehammer Lifelong Learning Road Map for Lifelong Employability».

Anbefalingene er nå sendt ut til myndigheter og organisasjoner i Norge og internasjonalt, med mål om at det som kom frem på konferansen vil sette varige spor. 

Her finner du dokumentet  «The Lillehammer Lifelong Learning Road Map for Lifelong Employability»

Sist endret: .