Language: NOR | ENG

Riddervold om transatlantiske forbindelser på lanseringskonferanse

Marianne Riddervold (foto: HINN)

Når Forskningsrådet lanserer sitt nye program for utenriksforskning, er det med professor Marianne Riddervold på talelisten.

Konferansen arrangeres i Forskningsrådets lokaler på Lysaker utenfor Oslo og vil bli strømmet.

Europa – USA, de transatlantiske forbindelser

Riddervold skal snakke om "Europa – USA, de transatlantiske forbindelser", i tillegg til å sitte i panel med Stein Tønnesson (PRIO), Julie Wilhelmsen (NUPI), Frithjof Jacobsen (tidl. VG-kommentator), Bjørn Tore Kjellemo (Forskningsrådet).

Av andre personer på talelisten finner vi bl.a. utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og stortingsrepresentant Espen Barth Eide.

Årets Lektor Fjord-foreleser Julie Wilhemsen fra NUPI skal også holde innlegg på konferansen.

Behov for kunnskap om hvilken betydning globale endringer har for Norge

Forskningsrådet nye program for utenriksforskning skal gi kunnskap om hvilken betydning globale endringer har for Norge.

- Etter en periode med stadig sterkere globalt samarbeid og relativ stabilitet, beveger verden seg i en mer konfliktfylt og uforutsigbar retning, skriver Forskningsrådet på sine sider.

USA er ikke lenger en ubestridt supermakt, hverken politisk eller økonomisk. Globale utfordringer knyttet til klima og miljø, migrasjon og ulikhet vekker bekymring.

For å møte disse utfordringene trengs det en målrettet og samordnet nasjonal innsats der forskning spiller en viktig rolle. 

Leder forskningsprosjektet TransAt

Riddervold leder forskningsprosjektet Transatlantiske relasjoner (TransAt).

I lys av USAs endrede utenrikspolitiske orientering, økt internasjonal usikkerhet og de mange krisene EU har stått overfor de siste årene, har forskere og observatører imidlertid begynt å stille spørsmål ved styrken i dette forholdet.

Forskerne bak forskningsprosjktet TransAt spør om, og i så fall hvordan og hvorfor transatlantiske relasjoner påvirkes av EUs kriser, en endret amerikansk utenrikspolitikk og en mer ustabil verden.

Prosjektet vil bidra til ny kunnskap om transatlantiske relasjoner og om EUs utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeid.

Analytisk vil det bidra til en bedre forståelse av mekanismer og drivkrefter både i forholdet mellom EU og USA og i det utenrikspolitiske samarbeidet i EU.

Sist endret: .