Language: NOR | ENG

Rett fra HINN til Statsbygg

Portrettbilde av Maurits på arbeidsplassen sin hos Statsbygg.

Maurits har i sommer vært tilknyttet Statsbygg som Summer Intern etter fullførte studier ved studiested Lillehammer. Foto : Elise Daaland, Statsbygg. 

I konkurranse med 817 andre fikk Maurits stilling som Summer Intern i Statsbygg etter fullført Bachelor i organisasjon og ledelse.

I løpet av studietiden på Lillehammer ble Maurits tidlig opptatt av å engasjere seg litt ekstra, både i studiene samt i frivillige verv og deltidsjobber. Belønningen har han fått i form av en solid CV i ung alder.

- Da jeg flyttet til Lillehammer for å studere høsten 2016 bestemte jeg meg for å konsentrere meg om studier, og ikke engasjere meg noe spesielt utover det. Men dette endret seg fort, erindrer Maurits.

Involvert i mye

Først ble han med i HINNs PR-team, der han holdt foredrag, var med på utdanningsmesser, blogget og jobbet med sosiale medier. Så ble han representant i Interimparlamentet, bedriftsansvarlig for karrieredagen og styremedlem i linjeforeningen.

- Det ble etter hvert et bevisst valg siden kontakter og nettverk er alfa omega for å få jobb. Som student er vi nødt til å være nysgjerrige, fokusere på nettverk og engasjere oss også utenfor selve studiet siden det kan åpne mange dører.

Hans engasjement sørget for at Maurits fikk sjansen som Summer Intern HR i Hennig-Olsen Is i hjembyen Kristiansand.

- Jeg sendte en e-post direkte til HR-direktøren, og meldte min interesse. De hadde aldri hatt Summer Intern før, men han likte min proaktive tilnærming og gav meg muligheten til å være en slags forsøkskanin hos dem. Det var utrolig lærerikt.

Stillinger som Summer Intern mellom semestrene er noe Maurits har satset bevisst på. Et tips på en partnerfest sørget etter hvert for at han fikk muligheten som Intern for et konsulentselskap i London. Han var nysgjerrig på hvordan de jobbet og anvendte samme fremgangsmåte som når han søkte Summer Internship i Hennig-Olsen.

Var lærling i studietiden

Bachelor i organisasjon og ledelse ved studiested Lillehammer er et relativt fleksibelt studium. Da Maurits tok fatt på det femte semesteret høsten 2018 klarte han å kombinere det med å være tømrerlærling, noe som senere skulle åpne dørene for Statsbygg.

- Jeg liker å kunne skape noe, og begynte opprinnelig på bygg- og anlegg før studiene på Lillehammer. Underveis i studiene fant jeg ut at det var mulig å ta svennebrev om jeg tok litt ekstra fag tidlig i studieløpet.

Rettet seg inn mot bygge- og eiendomsbransjen

Målet var å få en jobb i bygge- og eiendomsbransjen etter fullført bachelorgrad våren 2019. Med en Bachelor i organisasjon og ledelse kombinert med svennebrev som tømrer sto han godt rustet i møte med arbeidslivet.

- Det kan være klokt å rette seg inn mot en sektor man er spesielt nysgjerrig på, og for meg var det bygge- og eiendomsbransjen. Statsbygg ligger i skjæringspunktet mellom min praktiske utdannelse og det teoretiske jeg lærte ved HINN, noe som trolig ga meg et fortrinn.

Valgt ut i tøff konkurranse

818 søkere konkurrerte om 31 stillinger som Summer Intern i Statsbygg. Maurits var en av de dyktige som ble valgt ut.  

- HR-sjefen ønsket å ansette personer med positiv energi. Det, i kombinasjon med min nysgjerrighet, utdannelse, ønske om å lære mer om HR og engasjement utenfor studietiden, var nok avgjørende.

Fellesbilde av samtlige summer interns i Statsbygg.

Totalt 31 personer jobbet i år som Summer Interns i Statsbygg. Foto : Elise Daaland, Statsbygg.

I åtte uker var Maurits tilknyttet Statsbygg som Summer Intern, der han fikk varierte HR-oppgaver.

- Det er gøy at bachelorgraden gir den faglige tyngden til å åpne slike dører. Jeg er også glad for den prakademiske tilnærmingen som studiet har og jeg har absolutt fått bruk for mye av det jeg lærte på BOL i jobben her.  

De tre årene på HINN beskriver Maurits som en veldig fin tid der han spesielt godt likte hvordan studiested Lillehammer hadde et studentmiljø med studenter fra mange ulike studieretninger. Den brede og fleksible kompetansen han opparbeidet seg på BOL-studiet mener han kan anvendes uansett hvor man får jobb.

- Det aller viktigste jeg lærte som student var å lære hvordan man lærer. Som Summer Intern har jeg fått flere oppgaver jeg ikke kan så mye om. Da handler det om å møte nye utfordringer og arbeidsoppgaver på en systematisk måte.

Fikk forlenget engasjementet

I Statsbygg gjorde han seg så positivt bemerket at han vil være tilknyttet organisasjonen utover høsten, i kombinasjon med videre studier.

- Master er nok nødvendig for å få fast jobb her, men det er absolutt noe jeg ser på som en mulighet på sikt. Det er mange som søker seg hit, men nå har jeg en fot innenfor. Dette er en bra plass å være som nyutdannet.

Sist endret: .