Language: NOR | ENG

Priser til helseforskere

Prisvinnerne står samlet med hver sin blomsterbukett og et innrammet trykk som var premien.

Prisvinnerne Aina Jansen fra Sykehuset Innlandet (til venstre), Marianne Sundlisæter Skinner fra NTNU Gjøvik og Hanne Søberg Finbråten fra Høgskolen i Innlandet. 

Forskermiljøet priset sine egne under den årlige konferansen for helse- og sosialfag i Elverum. 

De tre forskermiljøene innen helse- og sosialvitenskapene på Sykehuset Innlandet, NTNU Gjøvik og Høgskolen i Innlandet vil samarbeide mer, noe den årlige forskningskonferansen skal bidra til. Her får de synliggjort overfor hverandre resultater og nye prosjekter som er i gang.

– Konferansen er viktig for nettverksbygging og samarbeid mellom miljøene, sier prodekan for forskning ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Anne-Stine Dolva.
Rundt 150 personer deltok på årets konferanse.

Ble priset

Publikasjonsprisene for 2018 ble delt ut til ett forskerteam fra hver institusjon.

I Høgskolen i Innlandet gikk prisen til en artikkel om helseinformasjonsforståelse, altså folks forutsetninger for å forholde seg til og anvende informasjon om egen helse. Hovedforfatter Hanne Søberg Finbråten tok imot prisen. Fem artikler var nominert fra høgskolen.

Fra NTNU Gjøvik var fire artikler nominert. Arbeidet som fikk prisen handler om frivillig arbeid i institusjoner. Omfanget av frivillighet er stort, men ikke i de pålagte rutineoppgavene, konkluderer artikkelen. Førsteforfatter er Marianne Sundlisæter Skinner.

Vinneren blant bidragene fra Sykehuset Innlandet ble en artikkel om opphopning av miljøgifter i blodet etter slankeoperasjoner. Studien omfatter analyser fra blodet til 63 pasienter. Aina Jansen tok imot prisen. 

Vil ha enda mer samarbeid

Egentlig skulle det vært delt ut en fjerde pris, samarbeidsprisen til prosjekter hvor forskere fra de tre fagmiljøene jobber sammen. Det kom ikke inn mange nok bidrag i denne kategorien.

– Det er allerede en del samarbeid, men det er et stort potensiale for flere prosjekter hvor fagmiljøene i Innlandet jobber sammen, sier Dolva.

Sist endret: .