Language: NOR | ENG

Prisdryss under høgskolens årsfest 2019

Stine Grønvold sammen med Trine Løvold Syversen på scenen

Prorektor Stine Grønvold overrakte pris og blomster til fagmiljøet ved BA Sport Management, her representert ved førstelektor Trine Løvold Syversen (foto:HINN/Erlend Moe).

Verdige vinnere mottok heder og ære da utdanningskvalitetsprisen, samarbeidsprisen og forskningsprisen ble delt ut 12. november. 

Utdanningskvalitetsprisen

Hvert år har studenter og ansatte mulighet til å nominere et fagmiljø, prosjekt eller en fagperson som har bemerket seg i arbeidet med å heve utdanningskvaliteten ved Høgskolen i Innlandet. I år ble prisen tildelt prosjektet «Tre tiltak ved studiet Sport management - Praksisordninger, internasjonalisering og entreprenørskap» ved Handelshøgskolen Innlandet (HHS). 

Prisen ble delt ut av prorektor utdanning, Stine Grønvold. I begrunnelsen trakk hun frem at fagmiljøet tidlig introduserer studentene for arbeidslivet.

- Studentene involveres i arbeidslivet allerede første året i studiet ved at de deltar i gjennomføringen av idrettsarrangementer som «observatører» og deretter skriver oppgave om sine erfaringer. Det påfølgende studieåret utformer studentene en tekst som beskriver motivasjon og bakgrunn for å søke jobb i forbindelse med et nytt arrangement, og «ansettes» på basis av dette – en aktivitet som således simulerer en søknads- og ansettelsesprosess.

I løpet av studieløpet arbeider også studentene med sitt eget arrangement, Generation Games, som er et internasjonalt konsept med eier i Rotterdam, Nederland. Gjennom dette arbeidet får studentene dyrebar erfaring med å samarbeide med interessenter og partnere fra inn- og utland, med å planlegge, markedsføre og gjennomføre et arrangement, og med sluttevaluering i etterkant av arrangementet.

I tillegg tilbyr Sport Management et valgfritt entreprenør-emne kalt «Studentbedrift». Dette har medført en voksende interesse for gründervirksomhet innen feltet sport- og arrangement blant studentene, og flere planlegger- eller har allerede startet egen bedrift.

Om Utdanningskvalitetsprisen

Utdanningskvalitetsprisen er på 100.000 kroner. Prisen deles ut årlig og går til ett eller flere tiltak som er iverksatt og gjennomført av en eller flere faggruppe(r) innenfor ett eller flere studiemiljø ved Høgskolen i Innlandet. Midlene skal benyttes til å videreutvikle tiltaket som ligger til grunn for pristildelingen.

Samarbeidsprisen

Jens Uwe Korten og Trine Bjerva

Prorektor samfunnskontakt, Jens Uwe Korten, overrakte årets Samarbeidspris til representant for seksjon for idrett og kroppsøving, førstelektor Trine Bjerva (foto: HINN/Erlend Moe).

Nytt av året var samarbeidsprisen som skal stimulere til økt samarbeid mellom høgskolens fag- og administrative miljøer og eksterne partnere fra arbeids- og samfunnslivet. Prisen ble i år tildelt fagmiljøet ved seksjon for idrett og kroppsøving ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV).

I begrunnelsen for tildelingen sa prorektor samfunnskontakt, Jens Uwe Korten, at fagmiljøet på en forbilledlig og nyskapende måte har utviklet et sammensatt og utviklende samarbeid med en rekke eksterne miljøer.

- Over tid har fagmiljøet bygd opp et solid nettverk innenfor den organiserte idretten, både i og utenfor vår region. Nettverket er bredt sammensatt og omfatter både individuelle idretter og lagidretter fordelt på lokale klubber som Elverum fotball, Elverum håndball og Elverum svømming, særkretser og særforbund som Norges Golfforbund, Norges Skiforbund og Indre Østland fotballkrets.

Om Samarbeidsprisen

Samarbeidsprisen er på 25.000 kroner. Midlene øremerkes prisvinneren(e) og overføres til det instituttet personen eller fagmiljøet tilhører. Midlene skal brukes til videreutvikle eksisterende samarbeidsprosjekter eller til å utvikle nye.

Forskningsprisen

Tomas Willebrand og Alina Evans

Prorektor forskning, Tomas Willebrand, delte ut årets forskningspris til forskningsgruppen for økofysiologi ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, her representert ved Alina Lynn Evans (foto:HINN/Erlend Moe).

Forskningsprisen skal sette fokus på, og stimulere til, fremragende forskning ved Høgskolen i Innlandet. I år ble prisen tildelt forskergruppen for økofysiologi ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB).

Prorektor forskning, Tomas Willebrand, overrakte prisen. Innledningsvis trakk han frem at prisvinnerne fylte alle kriteriene for prisen, med god margin.

- Ett av kriterierna är insatser för att utveckla aktiva forskargrupper med plats för både unga och gamla forskare. Nationell och internationell betydelse som bland annat visas genom bidragsfinansierade forskningsprojekt är även en viktig faktor, särskilt om det bidrar till kunskapstriangeln där våra ph.d.-program är juvelen i kronan. Årets pris går därför till en forskningsgrupp i stark tillväxt och med ett starkt internationellt engagemang. Gruppen har fått utdelning på ett flertal sökander de senaste åren och engagerat både bachelor och masterstudenter i forskningen. Gruppen visar också en betryggande stabil vetenskaplig publicering.

Om forskningsprisen

Forskningsprisen er på 25.000 kroner. Midlene øremerkes prisvinneren(e) og overføres til det instituttet personen eller fagmiljøet tilhører.