Language: NOR | ENG

Presenterte bacheloroppgaver på eget seminar

Erlend Furuhovde foran egen poster (foto: HINN)

Erlend Furuhovde går bachelor i utmarksforvaltning, han skal studere ulike metoder for å kartlegge skogsjervbestanden mer nøyaktig og effektivt enn dagens metode (foto: HINN).

I et heldags seminar, som minner om en helt vanlig forskningskonferanse, imponerer bachelorstudentene på Evenstad med sine presentasjoner og postere av bacheloroppgaven sin.

Torsdag 14. mars var enda et vellykket bachelorseminar gjennomført på Evenstad. Studentene som gikk i tredje klasse hadde en muntlig presentasjon av oppgaven sin, mens studentene som går i andre klasse hadde laget postere som de viste frem under poster sessions.

Det var to juryer tilstede som skulle kåre den beste presentasjonen og poster for både utmarksforvaltning og skogbruk, som vil bli annonsert og overrakt premie på bachelorfesten i slutten av april.

Jenny Haarberg presenterer (foto: HINN)

Jenny Haarberg går bachelor i skogbruk, og hun har evaluert standarden for granplanting noe som kan gi skogeieren innblikk i om plantingen blir utført optimalt (foto: HINN).

Bachelorstudentene i utmarksforvaltning og skogbruk skriver en bacheloroppgave som enten er forskningsrettet eller innovasjonsrettet, og oppgaven skal leveres i slutten av april når studentene går i tredje klasse.

I bacheloroppgaven har man mulighet til å skrive om noe som virkelig interesserer en, og derfor synes de fleste studentene at det er en spennende arbeidsprosess.

Det var mange viktige og interessante problemstillinger som ble tatt opp under bachelorseminaret, og mange spesielt på skog jobber sammen med næringa på sine problemstillinger.  

Augustus Moltubakk presenterer (foto: HINN)

Augustus Moltubakk går bachelor i utmark, og han skal skrive en innvoasjonsoppgave der kan skal undersøke markedet for natur- og viltbasert turisme i Stor-Elvdal (foto: HINN).

Øyvind Lønnebotn med poster (foto: HINN)

Øyvind Lønnebotn går bachelor i utmark, og han skal studere om svingningene i to ulike smågnagerarter er synkrone - om vi får museår av ulike arter i samtidig (foto: HINN).

Spennende temaer og stort læringsutbytte

Temaene på årets seminar varierte fra hvordan man gror frem den beste skogplanta, hvordan markberedningsmetoder og foryngelsesmetoder påvirker høydeveksten av furuplanter, analyser av driftspriser ved en sluttavvirkning, rådyrets beite på barlind, effekten av småpredatorkontroll på skogsfugl, og markedsundersøkelse for natur- og viltbasert turisme.

Studentene på Evenstad lærer seg hvordan de skal presentere sine resultater for et stort publikum, og samtidig får de spørsmål og tilbakemeldinger som kan hjelpe dem videre i prosessen med å utvikle og skrive oppgaven sin.