Language: NOR | ENG

Praksismuligheter i utlandet med Erasmus+

Logo Erasmus+

Et pilotprosjekt ved HINN på Lillehammer tilbyr avgangsstudenter på bachelor- og masterstudier muligheten for praksis i utlandet med midler fra Erasmus+.

HINN har ekstra Erasmus+ midler som du kan få som stipend for å ta et praksisopphold (internship) ved en arbeidsplass i et EU-land etter avlagt grad. Dette er en unik mulighet for deg til å få relevant internasjonal arbeidserfaring rett etter endt utdannelse.

Tilbudet går i denne runden til alle 3. års bachelor- og 2. års masterstudenter ved vårt studiested på Lillehammer.

Hvis du er student på studiestedene på Evenstad, Blæstad, Hamar, Rena eller Elverum, og synes dette virker interessant,  ta kontakt med internasjonal koordinator på ditt studiested for å forhøre deg om mulighetene.

Selv om du tidligere i studieforløpet har vært på Erasmus+-utveksling, kan du fortsatt dra på Erasmus+-praksisopphold etter avlagt grad.

Ordningen gjelder studenter som fullfører graden sin i mai/juni 2019. Praksisoppholdet må være minst 2 måneder og må gjennomføres innen 30. september 2019.