Language: NOR | ENG

- Pedagogikk utvikler deg som menneske

Fellesbilde med de tre pedagogikkstudentene Stine, Pernille og Zaid.

Pedagogikk er et studium alle burde studere. Det gir en så helhetlig forståelse av oss som mennesker, mener de tre. Fra venstre : Stine, Pernille og Zaid. Foto: Høgskolen i Innlandet. 

I pedagogikk lærer studentene om oppdragelse, utvikling og sosialisering. - Men det er så mye mer enn det, forteller Zaid. 

Halvveis i Bachelor i pedagogikk har han lært om flere ulike sider ved pedagogikken, og snart skal han ut i praksis i barnevernstjenesten. Spesielt gjennom ulike praksisperioder har han og de to andre studentene Stine og Pernille lært mye. 

- Vi har hatt skoleovertagelse en hel dag, forteller Stine. 

Da tok ped-studentene over en barneskole og stod for undervisningen og opplegg for barna.

- Siden vi ikke er lærere, men skal jobbe som pedagoger, la vi opp undervisningen med læring via lek, forteller Zaid.

Han og tre andre medstudenter hadde ansvaret for en av klassene på barneskolen. De rullerte på hvem som hadde ansvaret for timen slik at alle fikk prøvd seg om klasseleder, mens de andre var assistenter og observerte.

Pedagogikkstudiet har avtale med tre skoler i Lillehammer kommune, og har lang erfaring med å sende studenter ut i praksis.

– Det var skikkelig utfordrende å bli kastet inn i en pedagogisk virkelighet, forteller Pernille. Hun skal ha neste praksisperiode i Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT).

– Vi fikk virkelig testet ut teorier fra forelesningene i praksis. Det er overraskende hvor mye ansvar en lærer har. Det er knyttet mye juridisk til en skolehverdag som vi fikk føle tett på, alt fra taushetserklæring til plikter, for å legge til rette for den enkelte elevs læresituasjon. Etter Bachelor i pedagogikk ønsker jeg å gå videre på masterstudium i logoped, forteller Stine.

Praksis er gull verdt

I løpet av andre studieår skal studentene nå ut i tre ukers praksis i en institusjon eller i skoleverket. 

- Jeg skal ha praksis i en spesialavdeling på en skole. Der skal jeg blant annet følge to elever som går til logoped. Dette er midt i blinken for meg, siden jeg ønsker å utdanne meg videre til å bli logoped, sier Stine. 

Hun forteller at det er et stort behov for spesialpedagoger i barnehager og skoler.

- Det er viktig å ha kunnskap om hvordan en kan gi barn og unge riktig hjelp med sine språk- og skrivevansker, sier hun.

Zaid skal i praksis i barnevernstjenesten på hjemstedet Jessheim. Der håper han å få innblikk i hvordan denne kommunale tjenesten fungerer.

- Jeg ønsker å jobbe for å hjelpe barn og unge, men helst på saksbehandlingsnivå eller i departementet, forteller Zaid.

Han vurderer en Master i rådgivning etter han har fullført Bachelor i pedagogikk.

Studiet gir deg innsikt

Pedagogikk er tilstede i hverdagen vår, overalt, sier Pernille. Hun føler hun har vokst som menneske ved å studere pedagogikk.

– Med pedagogisk kunnskap forstår jeg nå enda bedre hvorfor for eksempel elever med lærevansker har hatt en «slik og slik» opplevelse hvis de ikke har fått riktig oppfølging, sier hun.

- Vi lærer å kartlegge behov. Da handler det jo om å se barnet eller ungdommen i sin helhet, fortsetter Stine. 

– Vi har blitt mer reflekterte og mer åpne til sinns. Pedagogikk bidrar til å utvikle deg som menneske og til å forholde deg til andre mennesker på en mer pedagogisk måte, nikker de tre enige.

Studiet gir så bred kunnskapsbalast at det passer i veldig mange yrker, avslutter Zaid.