Language: NOR | ENG

Overrakte stipend til HINN-student

Storberget sammen med Bollestad under overrekkelsen

Martin Storberget, student på HINN på Evenstad, mottok diplom og 25 000 kroner. Landbruksminister Olaug Bollestad sto for overrekkelsen. 

Skogbruksstudent Martin Storberget fikk overrakt stipend av landbruks- og matministeren. 

Velg Skog deler ut stipender til skogfagstudenter ved HINN og NMBU. Disse stipendene ble nylig overrakt av landbruks- og matminister Olaug Bollestad, og Martin Storberget var på plass for å ta imot sitt stipend.

Martin Storberget fullførte sin bachelor i skogbruk på Evenstad våren 2019, og leverte bacheloroppgave med tittelen «Analyse av driftspris ved sluttavvirkning».

Storbergets bacheloroppgave ble kåret til den beste bacheloroppgaven innen skogbruk, og blir beskrevet som en oppgave med betydelig relevans for skognæringa. I begrunnelsen fra evalueringskomiteen sto det blant annet at «kandidaten har satt seg meget godt inn i skognæringen og hvilke roller de ulike aktørene har. Resultatene fra oppgaven kan bidra til mer presis prissetting på hvert enkelt driftsoppdrag og/eller til generelt høyere driftspriser til fordel for entreprenørene.»

Flere stipender 

Det er også hyggelig å nevne at Øyvind Sørhuus, som tidligere har tatt en bachelorgrad i skogbruk på Evenstad, vant et av stipendene for beste masterstudent innen skogfag ved NMBU. Steinar G. Stensli og Svein Harald Frøberg Skjerstad vant de to andre stipendene for beste masterstudent ved NMBU, mens Svein Harald Frøberg Skjerstad også vant stipendet for beste masteroppgave.

Det er Velg Skog som står bak stipendene, og det ble delt ut til sammen 225 000 kr til fem skogfagstudenter. Velg Skog jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen, og er finansiert av skognæringa, Skogbrukets landsforening og NHO Mat og drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond. 

Vi gratulerer alle stipendvinnerne og ønsker dem lykke til i sine nye jobber innen skognæringa!

Sist endret: .