Language: NOR | ENG

Offentlig innovasjon som akademisk disiplin

Bilde fra campus Lillehammer, skilt med teksten past, present, future

Høgskolen i Innlandet inviterer til seminar om innovasjon i offentlig sektor. Hvor går veien videre? 

Høgskolen i Innlandet inviterer til seminar på Lillehammer 17. januar med fokus på innovasjonsarbeid i offentlig sektor.

Da daværende Høgskolen i Lillehammer i 2005 begynte å arbeide med et PhD-program i innovasjon (Innovasjon i Tjenesteyting – Offentlig og Privat (Intop)), oppdaget vi at mens innovasjon i næringslivet i lengre tid hadde vært sett på som en nødvendig betingelse for å overleve, så var innovasjon i offentlig sektor et ganske nytt felt. Noen har også ment at «offentlig innovasjon «er en selvmotsigelse.Men studier viser at det foregår like mye innovasjonsarbeid i offentlig som i privat sektor, og at offentlig satsing og støtte er forutsetningen for mange suksessrike private innovasjoner. Da vi meldte vår interesse for offentlig innovasjon ble vi svært godt mottatt av pionerene på feltet, og har fått god støtte i vårt arbeid med å utvikle feltet i norsk sammenheng.

Hvor går veien videre?

-Som inngang på 2020 ønsker vi å sette søkelyset på hvor vi står 15 år etter, og hvor vi skal videre. Vi håper seminaret kan være et viktig bidrag til å videreutvikle offentlig innovasjon som fag- og forskningsfelt i Norge, og inviterer derfor bredt til dette seminare, sier dekan Peer Jacob Svenkerud ved Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 

Vi har vært så heldig å få tre sentrale fagpersoner til å reflektere over den oppgitte tittelen, og gi oss tre ulike europeiske perspektiv på situasjonen. Disse vil holde innlegg på ca 40 minutter hver, og det blir anledning til spørsmål og til en oppsummerende diskusjon til slutt.

Innlederne

Jean Hartley, professor of Public leadership, Open University, Milton Keynes. Jean er en ledende internasjonal fagperson i offentlig innovasjon. Hun har i to tiår bidratt til å utvikle fagfeltet, både gjennom empiriske studier og viktige teoretiske arbeider. Hennes fagbakgrunn er organisasjonspsykologi, men de fleste av hennes arbeider er tverrfaglige.

Lars Fuglsang, professor ved Institutt for «Samfundsvidenskab og Erhverv» på Roskilde Universitet, og leder der forskningsgruppen for Innovasjon Service og Oplevelse. Lars var viktig for etableringen av PhD-programmet vårt (Intop) og var i to år ansatt i full stilling ved HINN. Han er fortsatt tilknyttet HINN på deltid. Lars har en omfattende internasjonal publikasjonsliste.

Karin Geuijen, universitetsdosent ved Universitetet i Utrecht. Karins viktigste forskningsinteresse nå er hvilke rolle hybride nettverk har i å skape «public value», hun har også arbeidet mye med hvordan flyktninger blir mottatt og integrert. Også her er «public value» viktig.