Language: NOR | ENG

Økt søkning til Høgskolen i Innlandet

Illustrasjonsbilde studenter

Høgskolen i Innlandet opplever vekst i søkerinteressen. 

Til tross for at søkningen til høyere utdanning går ned med 2,3 prosent på landsbasis øker tilstrømmingen til Høgskolen i Innlandet med nesten 2,8 prosent sammenlignet med i fjor.

Tallene fra Samordna opptak viser at det nasjonalt er nesten 3300 færre søkere til høyere utdanning i år. Ved Høgskolen i Innlandet er situasjonen en annen. 7124 personer har søkt studium ved HINN som sitt førstevalg via Samordna opptak. Det er 192 flere enn i fjor. HINN tilbyr 72 studier i årets samordna opptak.

Bare Universitetet i Agder har større økning enn HINN målt i antall førsteprioritetssøkere.

Eventuelle ledige studieplasser i samordna opptak blir lyst ut 19. juli med mulighet til å søke fra 20. juli.  

Fin utvikling

Prorektor utdanning, Stine Grønvold, er glad for at totaltallene fra Samordna opptak viser at HINN er en populær høgskole å søke seg til.

-Det er en fin utvikling når vi ser på de store tallene for HINN, særlig tatt i betraktning at søkningen til høyere utdanning på landsbasis går noe ned, sier Grønvold.

Grønvold biter seg merke i den stadig voksende interessen for utdanningene relatert til beredskap og krisehåndtering.

-I disse tider, med uhyggelige påminnelser om global terrorfare og mer hjemlige naturkatastrofer, er det behov for kompetanse i å forebygge og håndtere en rekke utfordringer i samfunnet vårt. Vi har lykkes i å etablere gode utdanningstilbud på dette området, slår prorektoren fast.

Bachelor i beredskap og krisehåndtering har en økning på 50 førsteprioritetssøkere og kan skilte med 259 søkere til 60 studieplasser. Årsstudium i krisehåndtering har 81 flere søkere i år, og har 457 søkere til 90 studieplasser. I tillegg har etterutdanningstilbudet på 30 studiepoeng i risiko, sårbarhet og beredskap fått 79 flere søknader enn i fjor.

Bachelorutdanningen i psykologi har også en stor økning i førsteprioritetssøkere, med 60 flere sammenlignet med i fjor.

Lærere og sykepleiere

-Jeg registrerer også at vi fortsetter en fin utvikling når det gjelder rekruttering til grunnskolelærer 1. til 7. trinn, som jo er en nasjonal utfordring, sier Grønvold. Økningen kan synes å gå noe på bekostning av rekruttering til mellomtrinnet, men der har vi fortsatt nesten 2 søkere pr studieplass.

Prorektoren var også spent på hvilket utslag innføringen av strengere opptakskrav for sykepleieutdanningen ville gi.

-Som forventet viser tallene en nedgang i søkningen til sykepleieutdanningene våre i Elverum og Kongsvinger. Nedgangen på vel 100 søkere er ikke dramatisk for vår del, og vi vil med stor sannsynlighet fylle studieplassene våre med kvalifiserte søkere, konstaterer hun.

Det er i år 568 søkere til de 207 studieplassene innen sykepleie høgskolen har lyst ut i Elverum, og 95 søkere til de 40 studieplassene i Kongsvinger.

Utlysningen av vernepleierutdanning på deltid viser seg svært populær, med hele 373 søkere til de 50 avsatte studieplassene.

-Det er også gledelig å se at tilbudene vi har relatert til reiseliv og turisme får en oppsving. Dette er utdanninger rettet mot en sektor som er viktig for mange i regionen vår, sier Grønvold.

Også utfordringer

Ikke alt er rosenrødt, selv her i Innlandet.

-Bachelorutdanningene i pedagogikk på hel- og deltid, samt årsstudium i pedagogikk opplever tilbakegang i søkerinteressen. Det kan antakelig delvis forklares med opprettelsen av bachelorprogrammet i spesialpedagogikk, som har fått 114 søkere til de 35 nyopprettede studieplassene, kommenterer Grønvold.

Barnehagelærerutdanningene har tilbakegang med 65 færre søkere til de to tilbudene på henholdsvis heltid og deltid, men disse utdanningene opplevde en kraftig vekst i fjor.  Det er nå 324 søkere til de 220 studieplassene totalt sett.

Innføring av digital opptaksprøve til bachelorutdanningen i animasjon og digital kunst har antakelig påvirket til at søkningen går noe ned til dette populære studietilbudet. Utdanningen har for første gang under 2 søkere til hver studieplass. Innføringen av opptaksprøve er et ledd i arbeidet med kvalitetsutvikling av studiet.

Innføring av karakterkrav i matematikk for å kvalifisere til opptak på Bachelor i spillteknologi og simulering synes ikke å ha dempet søkeiveren til denne utdanningen.

Sist endret: .