Language: NOR | ENG

Nytt styre oppnevnt

Maren Kyllingstad ved møtebord

Maren Kyllingstad blir ny leder for styret ved Høgskolen i Innlandet for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023. (Foto: Høgskolen i Innlandet/Frode Skår)

Maren Kyllingstad blir ny leder for det nye styret i Høgskolen i Innlandet for perioden 1. januar 2020 til 31. juli  2023. 

Kyllingstad er administrerende direktør i Innlandskraft AS, som eier kraftomsetningsselskapene Gudbrandsdal Energi AS og Eidsiva Marked AS. Hun var styreleder i Høgskolen i Hedmark før fusjonen, og har sittet som styrerepresentant i Høgskolen i Innlandet i årene etter. Kyllingstad har også sittet i styret for Sykehuset Innlandet. 

Kyllingstad er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet og tar over vervet etter Elin Nesje Vestlie, som først var leder for interimsstyret fra 2016 og styreleder fra fusjonen 1. januar 2017. 

Kunnskapsdepartementet har også oppnevnt Hamars nye kommunedirektør, Christl Kvam med bosted på Biri, til styret. De to siste KD-oppnevnte representantene er Kyrre Lekve fra Nesodden og Björn Åstrand fra Umeå. 

Fornøyd minister

-Jeg er veldig glad for at disse har sagt ja til å sitte i styret. Høyskolen jobber med å utvikle seg som en betydningsfull, innovativ og synlig aktør som skal bidra til videre utvikling av regionen. Det skal bidra til veksten i Innlandet og gjøre regionen mer attraktiv som bo- og arbeidssted. Derfor er det viktig at styret har erfaringer fra ulike samfunnsområder som HiNN samarbeider med gjennom utdanning og forskning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø(V).

Det nye styret

Det nye styret for Høgskolen i Innlandet for perioden 1. januar 2020 til 31. juli 2023 får da følgende medlemmer og varamedlemmer:

Eksterne oppnevnt av KD:

 • Maren Kyllingstad (1962, Ringsaker), styreleder
 • Kyrre Lekve (1968, Nesodden)
 • Christl Kvam (1962, Biri)
 • Björn Åstrand (1965, Umeå)
 • Varamedlemmer:
  • 1. Laurence Marie Anna Habib (1971, Oslo)
  • 2. Thomas Breen (1972, Hamar)

Valgte representanter for undervisning-, forsknings- og formidlingstilsatte (UFF):

 • Bent Sofus Tranøy
 • Stian Ellefsen
 • Ulla Higdem
 • Marte Monsen
 • Varamedlemmer:   
  • 1: Harald Øivind Thuen
  • 2: Barbara Zimmermann
  • 3: Hege Merete Somby
  • 4: Kåre Letrud

Valgte representanter for teknisk-/administrativt tilsatte:

 • Hanne Furuheim
  • Vara: Ragnhild Narum

Valgte studentrepresentanter:

 • Jørgen André Wigestrand
 • Kristin Aldridge
 • Varamedlemmer:
  • 1: Oliver Korssjøen
  • 2: Fatema Al-Musawi