Language: NOR | ENG

Ny teknologi skal gjøre landbruket mer klimavennlig

Ku bæsjer

Målet med forskningen er at det som kommer ut bak kua skal bli til en enda viktigere ressurs for jordbruket. 

En ny type gjødsel skal gi økte avlinger for jordbruket og mindre utslipp av klimagasser. 

I framtida kan bøndene produsere et alternativ til kunstgjødsel hjemme på gården – med luft, elektrisitet og møkk fra egne husdyr. Teknologien fra selskapet N2 Applied skal gjøre at bøndene kan spare kostnader og samtidig redusere utslippene av klimagasser. 

Nå skal forskere ved Høgskolen i Innlandet teste og kvalitetssikre metoden. Norsk forskningsråd har bevilget 14,4 millioner kroner til utviklingen av den nye gjødseltypen. 

Høgskolen i Innlandet skal bidra med både feltforsøk, veksthusforsøk, vurdering av effekter på jord og planter og utarbeidelse av et klimaregnskap. Tre millioner kroner går til arbeidet på HINN, noe som betyr mye for forskermiljøet ved jordbruksfagene på Blæstad

Har stor tro på teknologien

Foreløpige forsøk er lovende, og forskerne har håp om at den nye gjødseltypen kan være både lønnsom og klimagunstig.

– Teknologien gir gevinster både for klima og bondens økonomi. Hvor godt det virker, det skal vi dokumentere, sier Thomas Cottis, høgskolelektor i landbruk og klimakunnskap ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi.

I det treårige prosjektet skal teoriene om de positive effektene av plasmabehandlet husdyrgjødsel testes i praksis under ulike realistiske forhold.

Plansje

Slik presenterer N2 Applied sin tekonologi, som nå skal testes av forskerne

Kan være å se på flere tusen gårdsbruk innen få år 

Husdyrgjødsel er en verdifull, men – fordi av ammoniakken forsvinner – lite effektiv ressurs. Ammoniakktapet og utslipp av drivhusgassen metan bidrar også til luftforurensning og klimaendringer.

I teknologien utviklet av N2 Applied ledes luft gjennom en elektrisk generert plasma, noe som dannes nitrogenoksider som absorberes direkte i husdyrgjødsel som nitratnitrogen.

Nitratnitrogenet nøytraliserer ammoniakken i husdyrgjødselen og det dannes ammoniumnitrat. Behandlingen øker dermed husdyrgjødselens nitrogeninnhold og reduserer tap av ammoniakk, samtidig som metanproduksjonen stoppes og husdyrgjødselens organiske fraksjon bevares.

– Håpet er at vi om tre år har bidratt til at N2 Applied-maskiner tas i bruk på noen tusen gårdsbruk i Norge, sier Cottis.