Language: NOR | ENG

Ny øvingsavdeling er innviet

Bilde av fire kvinner som har vært involvert i å få på plass den nye øvingsavdelingen.

Fra venstre : Eli Kjønsberg, Grethe Netland, Marit Kollstad og Heidi Moldal. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Torsdag 22. august ble endelig den nye øvingsavdelingen tatt i bruk ved studiested Lillehammer.

De nye øvingslokalene, som ligger i underetasjen i Internatet på Storhove, har vært svært etterlengtet blant både ansatte og studenter. Fløyen består av totalt tre sengerom, et oppholdsrom med sofa og spisebord, skyllerom og flere lager. De første studentene har allerede benyttet seg av de nye fasilitetene. På ettermiddagen ble åpningen markert.

- Det er fantastisk at vi nå kan stå her, og markere at de i dag er tatt i bruk i studentundervisning. Mange skal takkes for å ha bidratt slik at dette har blitt en realitet, og jeg vil spesielt trekke frem Marit «Marte» Kollstad, som har vært initiativtager og har sørget for fremdriften i dette arbeidet, sier instituttleder for Institutt for sosialvitenskap og veiledning, Grethe Netland.

Kollstad, som i praksis har vært primus motor for hele prosjektet, er glad for at prosjektet endelig har kommet i havn.

Bilde av Marit Kollstad under åpningen av den nye øvingsavdelingen.

Marit Kollstad har vært primus motor for hele prosjektet.

- Vi har gjort mye av dette selv, og jeg husker ennå at jeg i starten var med på å måle opp og tegne hvordan vi ville ha det. Slik ballet det på seg, men i oppstartsfasen hadde vi ikke penger, og var usikre på hvem som skulle betale. Vi holdt oss fast, og nå er det endelig blitt en øvingsavdeling her. Mange har bidratt, men særlig har  Eli Kjønsberg og Heidi Moldal vært viktige. 

Hardt tiltrengt øvingsavdeling

I sin tale under åpningen viste Netland til at det er stor og økende interesse for instituttets studier, med rekordgode tall for Master i psykososialt arbeid for barn og unge. Nå legges det enda bedre til rette for våre studenter.

- For oss er dette en hardt tiltrengt øvingsavdeling, og et løft for våre studenter som her får øve i realistiske situasjoner. Studentene våre, som i enkelte tilfeller har måttet dra til NTNU Gjøvik for å gjennomføre ferdighetstrening, får stor nytte av dette.

Ny øvingslab

Tilgjengelig for flere studier

Det er først og fremst studentene ved Bachelor i vernepleie som skal bruke øvingsavdelingen. Her skal studentene blant annet trene på stell av pasienter i seng, helsefaglige prosedyrer som blodsukkemåling, blodtrykk, injeksjoner, hverdagsrehabilitering og kommunikasjon for å nevne noe.  Men, sier Netland, hele instituttet får nytte av de nye fasilitetene, der studier som blant andre Bachelor i barnevern og Bachelor i sosialt arbeid vil kunne benytte seg av stua som samtalerom.

- For studentrekrutteringen er det viktig at studenter som uteksamineres er fornøyde – at våre nåværende studenter får bedre fasiliteter vil på sikt gjøre studiene mer attraktive, tror Netland.

Sist endret: .