Language: NOR | ENG

Ny bok: Programmering for matematikklærere

Bokforsiden

Førstelektor Henning Bueie ved HINN har nylig gitt ut ny bok. 

«Programmering for matematikklærere» er en innføringsbok i programmering for lærere og lærerstudenter i matematikk.

Henning Bueie, førstelektor ved Handelshøgskolen Innlandet ved Høgskolen i Innlandet, har gitt ut boken som gir matematikklærere et godt grunnlag for å inkludere programmering i undervisningen. 

Matematikkfaget har fått en sentral rolle i forbindelse med undervisning i programmering med fagfornyelsen.

En naturlig rolle i matematikkfaget

bokforside

«Programmering for matematikklærere» gir først en kort gjennomgang av hva programmering er, og hvorfor det har en naturlig rolle i matematikkfaget. Med matematiske eksempler fra grunnskole og videregående skole som utgangspunkt får leseren så en grunnleggende innføring i tekstbasert programmering. Til slutt gis noen eksempler på større programmeringsprosjekter.

Alle eksemplene i boka er laget i programmeringsspråket Python.

Boka er godt illustrert og delt inn i mange små delkapitler, slik at temaene er lett tilgjengelige. Det er oppgaver underveis i delkapitlene og et detaljert løsningsforslag bak i boka.

Boka er tilgjengelig fra Universitetsforlaget. 

 

Sist endret: .