Language: NOR | ENG

Ny bok: Dybdelæring i naturfag

Bok

Hvordan kan naturfaglæreren skape interesse for naturfaget hos elevene og legge til rette for at de utvikler sin fagforståelse og evne til å anvende det de har lært? 

Førsteamanuensene Anne Holt og Anne Bergliot Øyehaug ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet har, sammen med universitetslektor Liv Oddrun Voll fra Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo, utgitt boken Dybdelæring i naturfag. 

Skolens naturfagundervisning har blitt karakterisert som en mil bred og en tomme dyp, men anbefalingen nå er å konsentrere undervisningen rundt dybdelæring i noen sentrale og grunnleggende byggesteiner i faget. Hva betyr dette i praksis?

Bokomslag

I «Dybdelæring i naturfag» viser forfatterne hva dybdelæring er, og de presenterer ny forskning på hvordan man kan legge opp undervisningen for å fremme god progresjon i faglig forståelse, kunnskaper og ferdigheter. Dybdelæring er gjennomgående i alle kapitlene og sees i sammenheng med fagdidaktiske tema som valg av kjerneelementer i faget, utforskende undervisning, bruk av modeller, ulike læringsarenaer og grunnleggende ferdigheter.

Boka er skrevet for lærere, lærerutdannere og lærerstudenter som vil utvikle og forbedre skolens naturfagundervisning.

Boken er tilgjengelig fra Universitetsforlaget

 

 

Sist endret: .