Language: NOR | ENG

Norges første studietilbud i bærekraftsøkonomi

Norges første studietilbud i bærekraftsøkonomi

Høgskolen i Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger har fått 20 studieplasser til å starte opp nye studietilbud i bærekraftsøkonomi. F.V.: Frank Larsen, styreleder i Høgskolesenteret i Kongsvinger, Kristin Stevik, prodekan utdanning ved Handelshøgskolen Innlandet, Vegard Herlyng, daglig leder ved Høgskolestiftelsen i Kongsvinger, Jens Uwe Korten, prorektor samfunnskontakt og innovasjon ved HINN og dekan ved Handelshøgskolen Innlandet Peer Jacob Svenkerud. 

Høgskolen i Innlandet ved Handelshøgskolen Innlandet skal sammen med Høgskolesenteret i Kongsvinger ta en posisjon i det grønne skiftet. Nå etableres Norges første studieløp i bærekraftsøkonomi.

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett satt av 20 studieplasser til å starte opp nye studietilbud i bærekraftsøkonomi. Høgskolen i Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger søkte høsten 2018 om plasser til et slikt fremtidsrettet, unikt og relevant tilbud i Kongsvinger. 

-Det er fantastisk vi nå har fått disse studieplassene og vi gleder oss til bygge opp studiene. Dette blir en viktig satsing for Handelshøgskolen Innlandet, sier dekan Peer Jacob Svenkerud. 

Samarbeid med næringslivet

-Denne satsingen er et bevis på at Høgskolen i Innlandet mener alvor når vi sier at vi skal utvikle et tettere og mer forpliktende samarbeid med arbeidslivet og bidra til å styrke vekstkraften i Innlandet. Bærekraftsøkonomi vil være et viktig satsingsområde som passer godt inn i vår strategi, sier rektor ved Høgskolen i Innlandet, Kathrine Skretting.

Næringslivet, kommunene i Kongsvingerregionen, Hedmark Fylkeskommune og Sparebankstiftelsen Hedmark har vært viktige støttespillere.

Også Jens Uwe Korten, prorektor innovasjon og samfunnskontakt, trekker frem samarbeidet med omverdenen:

-Opprettelsen av studieplassene vil styrke høgskolens profil med studier og forskningsprosjekter innen bærekraft og grønn omstilling, som utvikles i stadig større grad i et nært samarbeid med arbeids- og næringslivet.

Bærekraftige beslutninger

Frank Larsen, som er styreleder i Høgskolesenteret i Kongsvinger, mener studiet vil gi ledere som kan ta de riktige bærekraftige beslutningene i næringslivet:

-Gjennom kombinasjonen av bærekraft og økonomi vil studiet gi bedrifter kompetanse til å integrere bærekraft i hele sin forretningsmodell, ikke som en «greie» de jobber med på siden av alt det «viktige» som økonomi, forretningsutvikling og marked. Norge henger etter på grønn vekst, sier Larsen.

Også daglig leder Vegard Herlyng ved Høgskolesenteret er svært fornøyd med tildelingen:

-At en slik langsiktig finansiering kommer på plass er avgjørende. Vi har sammen med næringslivet påvist et stort kompetansegap og gleder oss veldig til å utvikle et helt nytt studieløp der bærekraft i betydningen økonomisk, sosialt og miljømessig gjennomsyrer studieplanen. Et slik tilbud finnes ikke i Norge i dag, og at Handelshøgskolen Innlandet og Kongsvinger blir først er vi stolte av. Målet er at tilbudet er oppe høsten 2020, sier Herlyng.

Regjeringen satser

- Nye studieplasser i bærekraftsøkonomi er i tråd med regjeringens satsing på mer grønn næringsutvikling. Dette vil gi Høgskolen i Innlandet et godt grunnlag for et tilbud innen bærekraft og grønn næringsutvikling, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V).