Language: NOR | ENG

Nominasjoner til høgskolens priser

Illustrasjon priser

12. november arrangeres høgskolens årsfest der prisene for utdanningskvalitet, forskning og samarbeid skal deles ut. 

Høgskolens priser for utdanningskvalitet, forskning og for samarbeid deles ut på høgskolens årsfest 12. november. Og de nominerte er...

Utdanningskvalitetsprisen

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne eksemplarisk arbeid med utdanningskvalitet ved Høgskolen i Innlandet, og stimulere fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene.

Kandidater:

 • «Tre tiltak ved studiet Sport management - Praksisordninger, internasjonalisering og entreprenørskap» v/bachelorprogrammet i Sport Management (HHS).
 • «Feltbasert studentforskning i det digitale uteklasserommet» v/førsteamanuensis Christian Strømme og den øvrige prosjektgruppen bak tiltaket (ALB)
 • «Start LHMR» v/leder Henriette Holtmann

Komiteen som har vurdert kandidatene har bestått av:

 • Leder av læringsmiljøutvalget, Gesine Fischer (leder)
 • Leder av StInn, Torje Martnes
 • Prorektor for utdanning, Stine Grønvold
 • Styremedlem og studentrepresentant Kristin Aldridge (Mathias Helland Olsen var vara)
 • Styremedlem og ekstern representant Aasmund Hagen.
 • Én tilsatt i UF-stilling, Thor André Skrefsrud (Øyvind Kalnes var vara)
 • Saksbehandler, Olav Ørum

Forskningsprisen

Forskningsprisen skal sette fokus på, og stimulere til, fremragende forskning ved Høgskolen i Innlandet.

Kandidater:

 • Forskergruppa for økofysiologi (ALB)
 • Professor i nordisk litteraturvitenskap, Ole Karlsen (LUP)

Komiteen som har vurdert kandidatene har bestått av :

 • Prorektor forskning, Tomas Willebrand (leder)
 • Biblioteksdirektør, Anna Løken
 • Leder av StInn, Torje Martnes
 • Én stipendiat, Camilla Aanstad
 • Én tilsatt i FoU-stilling, Gudbrand Lien
 • Saksbehandler, Anna Løken

Samarbeidsprisen

Samarbeidsprisen skal sette fokus på å stimulere til økt samarbeid mellom høgskolens fag- og administrative miljøer og eksterne partnere fra arbeids- og samfunnslivet.

Kandidater:

 • Høgskolelektor Bodil Gjestvang og høgskolelektor Marit Berg, seksjon for psykisk helse og rehabilitering, for deres innsats i å utvikle den tverrfaglige videreutdanningen i Eldreomsorg med vekt på psykisk helse om til et nett -og samlingsbasert studietilbud.
 • Seksjon for idrett og kroppsøving for deres samarbeid med frivillige organisasjoner og spesialisering i trenerrollen.
 • Høgskolebiblioteket ved studiested Elverum, for prosjekt Likeverdige bibliotektjenester for alle studenter på bachelor sykepleie
 • Institutt for bioteknologi. Nominasjonen begrunnes i at fagmiljøet i bioteknologi gjennom mange år med utstrakt samarbeid med industrien har bidratt vesentlig til utvikling av den biobaserte industrien i Innlandet.
 • Dosent Jens Haugan, institutt for humanistiske fag, for sitt arbeid med å fremme nynorsk.
 • Senter for livslang læring (SELL) for konferansen «ICDE Lillehammer Lifelong Learning Summit 2019» 

Komiteen som har vurdert kandidatene har bestått av:

 • Prorektor samfunnskontakt, Jens Uwe Korten (leder)
 • Én ekstern representant fra Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA), Tron Ola Nordby
 • Én administrativ direktør, Marit Torgersen
 • Leder av StInn, Torje Martnes
 • Én tilsatt i UF-stilling, Marit Elvsås
 • Saksbehandler, Kjell Ivar Iversen 

Vi gratulerer alle nominerte og er spente på å møte vinnerne under høgskolens årsfest 12. november!

 

 

Sist endret: .