Language: NOR | ENG

Mottar midler til utvikling av undervisningskvalitet

Hånd som vanner en spire (Colourbox)

Såkornmidler skal fremme motivasjon og stimulere høgskolens fagmiljøer til videreutvikling av pedagogisk praksis og internasjonalisering av utdanning (foto: Colourbox).

11 ulike prosjekter ved høgskolen er tildelt midler til pedagogisk utviklingsarbeid og internasjonalisering av utdanning.

Fra sentralt hold ved høgskolen ble det tidligere i 2018 lyst ut kr 1 500 000,- som såkornmidler for utviklingsprosjekter for faglig tilsatte i 2019. Det kunne søkes om utviklingsprosjekter enten knyttet til videreutvikling av pedagogisk praksis; arbeids- og vurderingsformer, eller til internasjonalisering av utdanning.

Det kom inn 29 prosjektsøknader med en samlet søknadssum på 3 250 660 NOK.

Solide og utviklingsrettede fagmiljøer

En samlet vurdering av alle søknader viser at høgskolen har solide og utviklingsrettede fagmiljøer med mange gode prosjekter som kan bidra positivt til videre utvikling av undervisningskvalitet ved høgskolen. Dette gjelder også prosjektene som ikke tildeles midler denne gangen.

Det har vært et tydelig ønske fra Utdanningsutvalget om at utvalgte prosjekter skal få tildelt nok såkornmidler i år, heller enn å fordele litt til mange.

Konsekvensen av dette er et 11 av 29 prosjekter har fått innvilget den summen de har søkt om. Det er altså en mindre andel prosjekter som tildeles støtte i år enn tidligere, og hvor hele søknadssummen innvilges.

Alle prosjektsøknadene i år vurderes å ha relevante tema, også de som ikke tildeles midler. Enkelte prosjekter fremstår som konkrete og gjennomførbare uavhengig av tildeling av såkornmidler, andre søker om utvikling av emner som bør ses som en naturlig del av ordinær undervisningsplanlegging. Enkelte av prosjektene har også fått tildelt utviklingsmidler fra andre programmer, og har ikke et like prekært behov for støtte som andre prosjekter.

Disse prosjektene tildeles midler

Prosjekttittel: Virtuelt medisinrom - legemiddelhåndtering i sykepleierutdanning og vernepleierutdanning ved bruk av AR/VR
Prosjektleder: Frank R. Martinsen
Kategori: Høgskolepedagogikk - Større prosjekt med en klar prosjektidé og ambisjon
Tildeles: 150.000 NOK

Prosjekttittel: Evenstad Skrivesenter
Prosjektleder: Henriette Wathne Gelink
Kategori: Høgskolepedagogikk - Større prosjekt med en klar prosjektidé og ambisjon
Tildeles: 150.000 NOK

Prosjekttittel: Studentsamarbeid mellom Evenstad og tre internasjonale partner universiteter - problemløsningsmetodikk
Prosjektleder: Eliana Bontti
Kategori: Internasjonalisering - Videreutvikling av eksisterende prosjekt
Tildeles: 100.000

Prosjekttittel: Teoretisk refleksjon i kunstnerisk praksis med vekt på lyd
Prosjektleder: Carl Svensson
Kategori: Høgskolepedagogikk - Større prosjekt med en klar prosjektidé og ambisjon
Tildeles: 100.000 NOK

Prosjekttittel: Integrert karriereveiledning
Prosjektleder: Erik Hagaseth Haug
Kategori: Høgskolepedagogikk - Større prosjekt med en klar prosjektidé og ambisjon
Tildeles: 150.000 NOK

Prosjekttittel: Studentaktive læringsmetoder (SALM-prosjektet)
Prosjektleder: Torgeir Skyttermoen og Trine Løvold Syversen
Kategori: Høgskolepedagogikk - Større prosjekt med en klar prosjektidé og ambisjon
Tildeles: 150.000 NOK

Prosjekttittel: Aktiv profesjonsutvikling i en virtuell verden
Prosjektleder: Ylva Langaas
Kategori: Høgskolepedagogikk - Større prosjekt med en klar prosjektidé og ambisjon
Tildeles: 150.000 NOK

Prosjekttittel: BA i skogbruk: til temabaserte emner og økt internasjonalisering
Prosjektleder: Hanne Sjølie
Kategori: Internasjonalisering/ høgskoleped - Større prosjekt med en klar prosjektidé og ambisjon
Tildeles: 150.000 NOK

Prosjekttittel: Engelskspråklige valgfag i internasjonal juss
Prosjektleder: Tomas Rønning
Kategori: Internasjonalisering - Videreutvikling av eksisterende prosjekt
Tildeles: 100.000 NOK

Prosjekttittel: Utvikling og digitalisering av emner innen Business Analytics profilering ved ØKADM-studiene
Prosjektleder:  Erik Haugom
Kategori: Internasjonalisering/ høgskoleped - Større prosjekt med en klar prosjektidé og ambisjon
Tildeles: 150.000 NOK

Prosjekttittel: Studenten som forsker – smartere sammen
Prosjektleder: Bård Tronvoll
Kategori: Internasjonalisering/ høgskoleped - Større prosjekt med en klar prosjektidé og ambisjon
Tildeles: 150.000 NOK

Les mer om tidligere tildelinger av midler til pedagogisk utviklingsarbeid

Vi ønsker lykke til med videre utviklingsarbeid!

Sist endret: .