Language: NOR | ENG

Minneord over Harry Peter Andreassen

Harry P. Andreassen

Harry i sitt kjære Afrika, her ved Victoria-fallene. 

I anledning Harry Andreassens bortgang ble det skrevet flere minneord som er publisert i ulike aviser.

Her gjengir vi talen som rektor holdt på Evenstad i forbindelse med bisettelsen onsdag, og lenker opp noen av de andre talene og minneordene. 

Tekst fra rektor:

Det var med stor sorg vi i høgskoleledelsen tirsdag morgen, 21. mai, mottok den triste beskjeden om at Harry var gått bort. En trøst var å høre at han hadde sin nærmeste familie hos seg denne morgenen.

Selv om vi nok forsto at sykdommen var svært alvorlig er det vanskelig å forberede seg på at en høyt respektert kollega, i sin beste alder, forlater oss på denne måten. Harry var en markant skikkelse i vår høgskole, og selv etter at han trådte tilbake fra dekanstillingen som følge av sykdommen, var han en inspirasjon med sin produktivitet, ivaretakelse av nettverk og dedikasjonen til sine studenter. Han veiledet doktorgradsstudenter helt til det siste.

Harry Andreassen ble tilsatt i 20 % stilling som førsteamanuensis i rollen som forskerveileder tilbake i 2001, ved den gang Høgskolen i Hedmark og avdeling for skog og utmarksfag på Evenstad.  I 2003 ble han midlertidig tilsatt som avdelingsdirektør, før han samme år fikk åremålsstilling som dekan for avdelingen.

I 2004 ble han professor i populasjonsøkologi ved Høgskolen i Hedmark, Evenstad. Han gikk inn i en ny åremålsperiode som dekan i 2007, og i 2015 fikk han jobben på permanent basis.

Etter fusjonen fikk han i 2018 stillingen som dekan for Høgskolen i Innlandets fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, men som vi vet var han da rammet av kreft og han valgte å tre tilbake fra rollen som dekan, men fortsatt altså som aktiv forsker og veileder for studentene.

Det er vanskelig å yte Harry den rettferdighet og anerkjennelse han fortjener gjennom et slikt kortfattet sammendrag om hans virke på Evenstad og i vår høgskole. Hans rolle og betydning for Evenstad er som en eventyrfortelling, riktignok med både spøkelser om nedlegging og dramatiske flommer som ingredienser, men sterkest står fantastiske faglige oppturer som internasjonal forskerskole og eget doktorgradsprogram. Slik Askeladden hadde evnen til å få med seg gode hjelpere i sitt eventyr, hadde Harry evnen til å engasjere til samarbeid om en utrolig utvikling på Evenstad. Harry bygde opp Evenstad til en merkevare, med et forskningsmiljø innenfor anvendt økologi som er anerkjent langt ut over landets grenser.

Harry, vi er deg stor takk skyldig. Du er beundret for din visjonære ledelse og du vil bli savnet for ditt engasjement, din smittende latter og varme omtanke for dine kollegaer.

Hvil i fred.

Rektorat, dekanat og kollegaer ved Høgskolen i Innlandet

Andre minneord over Harry:

Stine Grønvolds minneord over Harry 

Torstein Storaas m.fl. minneord over Harry

Sverre Oskar Øverby minneord over Harry

Lise Iversen Kulbrandstad minneord til Harry 

Pål Dietrichs minneord etter Harry 

Sist endret: .