Language: NOR | ENG

Miljøpsykologer vil trolig bli enda mer ettertraktet

To kvinnelige studenter med diplom etter at de har fullført Master i miljøpsykologi.

Marin Kristine Henriksen og Ellinor Moe har begge fått relevante jobber etter at de fullførte Master i miljøpsykologi ved studiested Lillehammer. Foto : Privat. 

Korona-utbruddet har store samfunnsmessige konsekvenser. Noen av utfordringene kan miljøpsykologer utdannet hos oss være med på å løse.

Miljøpsykologi gir mange muligheter i arbeidslivet. Vi har intervjuet tre nyutdannede masterstudenter om deres erfaringer med overgangen til arbeidslivet.

Sosiale arenaer, stressmestring og menneskelig kontakt er sentrale stikkord i studiet som kan overføres til samfunnet generelt. Vi har intervjuet flere nyutdannede masterstudenter om deres erfaringer med overgangen til arbeidslivet.

Kaja Nordskogen Bull fullførte Master i miljøpsykologi høsten 2018, der tema for masteroppgaven var sammenhengen mellom restituerende omgivelser på arbeidsplassen og de ansattes stressnivå. Nå jobber hun som rådgiver innenfor bygg og uteområder i Universell Utforming AS i Oslo, der hun arbeider med blant annet rådgivning og kvalitetssikring av nybygg, eksisterende bygg og uteområder. Hun har stor nytte av det hun lærte på studiet i sin nåværende jobb, der hun jobber med mange varierte prosjekter.

-Kontorbygg, museer, golfresorter, skoler og boligbygg er noen eksempler, forteller Bull. 

 

Kaja Nordskogen Bull har studert ved Høgskolen i Innlandet.

Kaja Nordskogen Bull har tidligere studert Master i miljøpsykologi. Foto : Privat.

Det å skrive større besvarelser er også en viktig erfaring hun tar med seg fra studietiden.

- Master i miljøpsykologi omfattet flere arbeidskrav, rapporter og eksamener i ulike skriftlige former. Takket være studiene har jeg bygd opp solide skriveferdigheter, noe som har vært verdifullt for meg.

Byggteknisk forskrift, prosjekteringsprosesser, norske standarder og en ny arbeidskultur var ting Kaja måtte tilpasse seg da hun startet i jobben i Universell Utforming AS. 

- I jobben som rådgiver har jeg også fått bruk for det jeg lærte om universell utforming, arbeidsmiljø, informasjonsprosessering, persepsjon, brukerløsninger og helsefremmende miljøer, forteller Bull.

Bull beskriver overgangen fra masterstudier til arbeidslivet som fin, og er glad for at hun på arbeidsplassen har fått muligheten til å bidra med et menneskelig perspektiv i en bransje preget av teknikk og ingeniørmessige forhold.

-Jeg føler at jeg tilfører et nytt blikk og tankesett, med fokus på de psykologiske prosessene bak hvordan mennesker tar miljøet innover seg, og hvordan mennesker fungerer i ulike miljøer. Jeg trives veldig godt med kundemøter, og variasjonen i arbeidshverdagen. I tillegg liker jeg å ta del i samfunnsutviklingen og bidra til at alle skal få delta mest mulig likestilt i samfunnet vårt. Det jeg gjør gir mening og perspektiv. 

Ellinor Moe leverte sin masteroppgave om alternative boformer for eldre med tittelen «Sosialt bærekraftige boliger for eldre - to kvalitative casestudier om eldre menneskers erfaringer med bofellesskap». Hun er allerede i jobb hos SINTEF i Oslo.

Får bruk for det jeg lærte ved HINN

- Arbeidsoppgavene består av å bidra med litteratursøk og rapportskriving innenfor flere pågående forskningsprosjekt om klima, miljø og arkitektur, forteller hun.

Moe kan fortelle at hun får bruk for mye av det hun lært ved HINN i sin nye jobb.

- Jeg bruker miljøpsykologisk forskning for å blant annet beskrive effekter av grønne tak, fordeler ved alternative boligløsninger, universell utforming av kontorlandskap og utforming av hjemmesider for klimatilpasning. Overgangen fra å være student til arbeidslivet har vært fin. Det er mange baller i luften, og flere prosjektmøter, kundemøter og oppgaver som skal gjennomføres hver dag.

Bilde av Ellinor Moe foran en glassvegg.

Ellinor Moe jobber nå for SINTEF i Oslo.

Fokuserte på bruken av selvbetjente kasser i matbutikk

Marte Helene Halvorsen skrev masteroppgave om bruken av selvbetjente kasser i matbutikker. Tittelen på oppgaven er «Kunders opplevelse og bruk av selvbetjente kasser i norsk dagligvare. – Et miljøpsykologisk perspektiv». Hun er allerede ute i jobb i Norsk Tipping.

Nå jobber jeg på kundeservice. Der går arbeidsoppgavene ut på å ta imot henvendelser fra kundene fra forskjellige kanaler og hjelpe dem etter beste evne. Videre ut i trainee-løpet skal jeg blant annet jobbe innenfor innovasjon og utvikling. Der vil fokuset være å lage nye og fremtidsrettede løsninger for Norsk Tipping.

Mastergraden i miljøpsykologi regner hun med å få stor nytte av i forbindelse med arbeidet rundt å forstå kundene og kartlegge deres behov.

- Trainee er en ordning hvor man får prøve seg rundt omkring i bedriften etter hva man har å bidra med. Man får muligheten til å legge mye personlig preg på det, og man får oppfølging av en mentor hele veien.

Profilbilde av Marte Helene Halvorsen.

Marte Helene Halvorsen er nå trainee i Norsk Tipping.

- Foreløpig har overgangen fra student til arbeidsliv gått veldig fint. Som trainee vil jeg ha muligheten til å prøve meg innenfor flere områder. Det gjør at jeg vil få muligheten til å utvikle meg, og samtidig få øvd på å tilpasse meg nye situasjoner og arbeidsmåter, avslutter Halvorsen.