Language: NOR | ENG

Midler til "Digitale utmarkskart"

GIS-layers

Geografiske informasjonssystemer (GIS) tilbyr funksjonalitet for blant annet innsyn til, forvaltning og analyse av stedfestet informasjon. Et GIS-system har grensesnitt der stedfestet informasjon kan presenteres grafisk i form av kart.

Høgskolen i Innlandet har sammen med Skogkurs fått 340 000 kroner til å utvikle et nytt opplæringskurs knyttet til produksjon og publisering av digitale utmarkskart. 

Det er Kompetanse Norge som står bak tildelingen. Kompetanse Norge deler ut 20 millioner kroner til opplæringsinstitusjoner for at de skal utvikle videreutdanningstilbud i digital kompetanse. Ordningen retter seg mot virksomheter og arbeidstakere som trenger mer digital kompetanse. Tirsdag ble det klart at 12 prosjekter får tildelt midler, og prosjektet Digitale utmarkskart var altså blant disse. 

-Mens stadig mer data og verktøy knyttet til geografiske informasjonssystemer (GIS) gjøres gratis tilgjengelig, kan manglende digitale ferdigheter være et hinder for å ta i bruk disse ressursene for å tilby nye eller forbedrede tjenester for ulike kundegrupper. Dette problemet var bakgrunnen for søknaden vi sendte inn sammen med Skogkurs, forklarer prosjektleder Hanne K. Sjølie ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved Høgskolen i Innlandet. 

Hanne K. Sjølie

Prosjektleder Hanne K. Sjølie

-Vi får nå muligheten til å utvikle og teste ut et kurs der deltakerne skal lære å bruke gratis tilgjengelige GIS-ressurser til å lage og publisere digitale utmarkskart for ulike brukergrupper. Målgruppen er i første omgang private og offentlige utmarksforvaltere og rådgivere for disse, forklarer Sjølie videre. 

Gir studiepoeng

Kurset vil testes ut vinteren 2020-21, og blir da tilbudt som et høgskolekurs som gir 2,5 studiepoeng. Kurset tilrettelegges for å kunne tas ved siden av tilnærmet full eller full jobb, og gis som et samlingsbasert - og fjernundervisningskurs.

-For å utvikle kurset, har vi fått med en referansegruppe som består av Romedal og Stange Almenninger (RASA), Trysilvassdragets skogeierlag, Stangeskovene, Nord-Odal kommune, Nord-Odal kommuneskoger og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold, sier Sjølie. 

Påmelding åpnes høsten 2020, og informasjon om kurset vil publiseres på inn.no og skogkurs.no

Kontaktinfo:

Endre Hofstad Hansen, Skogkurs: eh@skogkurs.no (Fagansvarlig)

Hanne K. Sjølie, Høgskolen i Innlandet: hanne.sjolie@inn.no (Prosjektleder)