Language: NOR | ENG

Mer forskning på antibiotikaresistens

Mer forskning på antibiotikaresistens

Rafi Ahmad fra Høgskolen i Innlandet er del av nettverks ledergruppe. 

Bioteknologimiljøet på HINN får støtte til å videreføre forskningen på antibiotikaresistente bakterier. 

Forskningsrådet har bevilget to millioner kroner til Network for One Health Resistome Surveillance (NORSE). Nettverket består av fire universiteter og høgskoler, blant dem Høgskolen i Innlandet, samt offentlige institusjoner, to sykehus, en forskingsinstitusjon og en industripartner.

Prosjektet har fått støtte gjennom Forskningsrådets BEDREHELSE-program.

Førsteamanuensis ved HINN, Rafi Ahmad, sitter i nettverkets ledergruppe og forteller at det blir flere arrangementer på Hamar med kurs, møter og workshop, som vil bli dekket av nettverkets budsjett.

Formålet med det tverrfaglige nettverket er å skape et system for å overvåke utviklingen av antibiotikaresistens i naturen, i næringskjeden, i dyr og i mennesker.