Language: NOR | ENG

Medieoppslag om miljøpsykologi

Portrettbilde av Marika Mellegaard Bové.

Marika Mellegaard Bové var del av det første kullet med studenter på Master i miljøpsykologi. Hun ble uteksaminert våren 2017. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Master i miljøpsykologi har de siste årene blitt omtalt gjentatte ganger. Her finner du en oversikt over noen av medieoppslagene.

Tilbake i 2016 hadde avisen Gudbrandsdølen Dagningen en artikkel om Monica Rønning og Sylvelin Foldøy som var i det første kullet av studenter på studiet. Her kan du lese om deres masteroppgave, hva de lærte om på studiet og deres fremtidsplaner.  De to siste kandidatene på det første kullet ble ferdige året etter, i 2017. De gikk begge rett ut i jobb, noe du kan lese mer om her.

Grønne organisasjonsendringer

Masterstudentene har jobbet på prosjekt for Hamarregionen Utvikling og kartlagt miljøarbeid blant bedrfiter i Hamarregionen.  Resultatene ble presentert på Hei-møte: Grønt næringsliv den 13. juni. PhD-student i miljøpsykologi Ingeborg Flagstad forsker på hva som kjennetegner bedrifter som har kommet langt med miljøarbeidet for å se hva vi kan lære av disse. I denne artikkelen kan du lese om hennes fem tips for en grønnere arbeidsdag og andre råd. 

Workshop om avfallshåndtering

I januar 2017 gjennomførte fagmiljøet i miljøpsykologi en workshop om avfallshåndtering der studenter, ansatte og renovasjonsselskaper var invitert. Hva som skjedde under workshopen kan du lese mer om her. 

Uteområdene ved studiested Lillehammer

Takket være et prosjektarbeid i regi av studenter på Master i miljøpsykologi ble uteområdene ved studiested Lillehammer sett nærmere på. Konklusjonen var at bruken av uteområdene økte betraktelig etter at sittemøbler ble satt ut, og at uteområdene generelt har et ubrukt potensial. Mer om prosjektarbeidet kan du lese her.

Benk

Besøk i nybygget

Vinteren 2018 ble nybygget Nyhove tatt i bruk på studiested Lillehammer. Her kan du lese om deres observasjoner og refleksjoner rundt det nye bygget.

Presentasjon av forskning

Mange av studentene på Master i miljøpsykologi har gjort seg bemerket på ulike konferanser. Christine Johnsen og Hilde Juven Gjerde hadde begge faglige bidrag under Conference on Environmental Pscychology i slutten av november 2018.

Christine Johnsen

Christine Johnsen gjorde seg bemerket på en konferanse i 2018.

Sist endret: .