Language: NOR | ENG

Livslang læring for skogeiere og –entreprenører i Norden og Baltikum

Livslang læring for skogeiere

Photo by  Jeremy Bishop on  Unsplash

Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet er engasjert i et prosjekt rettet mot utvikling av fleksible nettbaserte opplæringsarenaer for skogbruket. 

Nordisk Ministerråds utdanningsprogram innenfor livslang læring - NORDPLUS har bevilget en halv million kroner til  Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) for at skogbruket i Norge, Sverige, Finland, Estland og Latvia skal kunne arbeide for å videreutvikle sin satsing på fleksible nettbaserte opplæringsarenaer.

Skogkurs vil ha prosjektlederansvaret og sitte i førersetet i prosjektet i nært samarbeid med Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet.

Prosjektet vil fokusere på kartlegging og evaluering av eksisterende praksis som bakgrunn for å beskrive en fremtidig foretrukket situasjon. Relevante e-læringsmetoder og teknologier vil bli beskrevet og diskutert for framtidig videreutvikling.

Kontaktperson:
For mer informasjon om prosjektet kontakt prosjektleder Per Eriksson

Sist endret: .