Language: NOR | ENG

Lillehammer har flyttet om på bøkene

Lillehammer har flyttet om på bøkene

Hva har skjedd med boksamlingen på Lillehammer? Verken jussbøkene eller bøkene om barnevern står der de sto! Med unntak av filmbøkene har alle andre bøker nå byttet plass på hylla.

Biblioteket har det siste året fjernet en god del gamle, slitne og utdaterte bøker. Da kunne vi ta bort noen bokhyller. I løpet av sommeren har også hele boksamlingen blitt flyttet om på. Målet er å gjøre det enklere å finne fram. Vi synes også dette har gjort at biblioteket framstår mer innbydende og åpent. 

Vi har forståelse for at noen synes det er frustrerende å ikke finne igjen «bøkene sine» etter sommerferien, men etter litt leting håper vi ting raskt faller på plass igjen og at dere finner fram til hvor de ulike delene av samlingen står.

Bedre skilting vil komme på plass etter hvert.

Nedenfor en enkel illustrasjon over bøkenes nye plassering.

Som før står bøkene plassert på hyllene etter Deweys desimalklassifikasjon, dvs. at bøker som handler om det samme står sammen på hylla. Bøkene er nummerert fra 001 til 999. 

Biblioteket oversiktskart etter flytting

 

Ta kontakt med oss i skranken om du har behov for hjelp.

Sist endret: .