Language: NOR | ENG

Læreryrket - et hav av muligheter

Bilde av student Kari Håbrekke under et utvekslingsopphold i Namibia.

Kari Håbrekke studerer for å bli grunnskolelærer ved HINN. Her fra et utvekslingsopphold i Namibia våren 2018. Foto : Privat. 

Kari Håbrekke ønsker å engasjere og inspirere barn. Derfor tar hun grunnskolelærerutdanning ved HINN. 

Kari er snart ferdig med Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn ved studiested Hamar. Hun mener en god lærer skal behandle alle med respekt, og kjennetegnes av en stabil, trygg og ærlig personlighet. 

- En dyktig lærer bør ha en robust ryggrad både pedagogisk og faglig. En god lærer ser, hører og bryr seg om alle elevene sine, og anerkjenner god innsats på tross av resultater. Den gode læreren er også en motivator og inspirator, som sår små frø rundt seg for fremtiden.

Dette er Karis refleksjoner om læreren, den hun en dag skal bli.

Blir godt rustet for arbeidslivet

Kunnskap om lærerrollen står sentralt i undervisningen ved HINN, uavhengig av hvilket nivå og hvilke fag du ønsker å undervise i. Studentene får i løpet av studietiden mye kunnskap om lærerrollen.

- Vi ser rollemodeller og øver selv i praksis. Vi blir utfordret til å gå utenfor komfortsonen, og erfaringene vi får, spesielt i praksis, gjør oss klare for arbeidslivet. Kjenn etter med hjertet hva det er du har lyst til å gjøre resten av livet. Hvordan vil du at hverdagen skal bli? Jobb med folk og alderstrinn du trives med, og gjør hver dag unik, råder Kari. 

På dette studiet føler Kari seg veldig komfortabel siden hun så lett blir kjent med andre studenter og fagmiljøet på studiestedet.

- Jeg føler meg godt ivaretatt, og har fått mange muligheter i løpet av studietiden, forteller Kari, som forbereder seg på en arbeidshverdag der undervisning på 1.-7. trinn trolig blir hennes primære arbeidsoppgave.

- Jeg ønsker å engasjere og inspirere barn

Kari har følgende forklaring på at hun valgte å utdanne seg til å bli grunnskolelærer.

- Gjennom en jobb som lærer vil jeg hjelpe elever med å finne ut hva de vil med livene sine. En slik påvirkningskraft vil personlig gi meg mye tilbake.

Innholdsbilde

Vær engasjert i fagene du velger

På grunnskolelærerutdanningen står Kari overfor mange valg som har betydning for fremtiden hennes. Det er mange fag du kan eller må fordype deg i.

- Det er bra at vi kan velge noen av dem selv slik at vi blir fornøyd med det vi skal jobbe med. Det er viktig at vi er engasjert i fagene vi skal undervise i, siden det også skaper motivasjon hos elevene, avslutter hun.