Language: NOR | ENG

Lærerutdanningssamarbeid med Tanzania

MWECAU i Tanzania

Kilimanjaro-regionen i Tanzania blir utvekslingsmål for lærerstudenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet i årene som kommer. (Foto: Athanas Sing’ambi )

Høgskolen i Innlandet er innvilget ca. 2,5 millioner kroner til et prosjekt som både tanzanianske og norske lærerstudenter, og deres respektive institusjoner, skal jobbe med i fire år.

Hovedmålet med prosjektet er å bidra til økt kvalitet i lærerutdanning gjennom internasjonalt samarbeid, og prosjektet har flere stipender til studentutveksling – begge veier. 

Prosjektet har fått navnet Active Citizenship and Gender Equality in Teachers Education (CIGETE), og bygger på et langvarig samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Marangu Teacher’s College (MTC) og Darajani Secondary School i Marangu. En ny partner er Mwenge Catholic University (MWECAU) i Moshi. Partnerinstitusjonene ligger ca. 45 minutter fra hverandre i Kilimanjaro-regionen i Tanzania.  

Midler til NOTED (Norwegian Partnership Programme for International Teacher Education) kommer fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU).

Elever ved Darajani Secondary

Elever ved Darajani Secondary lærer om vanskelige temaer gjennom musikk, dans og drama i faget «Theater arts». Flere HINN-studenter fra bachelor i faglærer musikk har tatt deler av sin praksis i Marangu og bidrar i disse timene (Foto: Wendy L. Meyer)

Likestilling og den ansvarlige medborgeren

CIGETE tar utgangspunkt i temaer knyttet til medborgerskap og likestilling, og skal ses i sammenheng med FNs bærekraft- og utviklingsmål. Dette er viktige temaer for lærerstudenter og læreutdannere i begge landene.

Benjamin Mbezi, som jobber både ved MTC og Darajani Secondary School, sier følgende:

-Kunnskap om medborgerskap og likestilling i lærerutdanningen setter lærerne i stand til å jobbe for likestilling og menneskerettigheter. Mbezi er tidligere HINN-student med mastergrad i folkehelse fra Elverum i 2015.

MWECAU på sin side mener at disse temaene er midt i blinken og helt i tråd med universitetets visjon om å utvikle ansvarlige medborgere.

MTC

Marangu Teacher’s College er en av partnerne i prosjektet som skal ta imot norske studenter.

Studentutveksling og ansattutveksling

-Lærerstudentene i Norge er blant de studentene som reiser minst på utveksling. I søknaden om prosjektmidler la vi derfor vekt på at økt internasjonalisering i våre lærerutdanninger er en fordel både for utdanning og for forskning, og la inn flere stipender for studenter, forteller prosjektleder Prisca Bruno Massao.  

Her er alle partnerinstitusjonene på bølgelengde, og ifølge MWECAU gir prosjektet store muligheter til å utveksle erfaringer som kan bidra til bedre læring ved MWECAU, i det at MWECAU-studenter kan oppnå bedre internasjonal innsikt og interkulturell kompetanse gjennom utveksling. MTC mener at utveksling mellom våre to ulike kulturer bidrar til økt respekt, kulturell forståelse og toleranse for partnere i Norge og Tanzania.

En stor del av prosjektet handler om utveksling av studenter og ansatte hvor norske studenter kan studere emner, gjennomføre praksis eller samle data i Tanzania, og tanzanianske studenter kan ta noen emner ved HINN. Dette bidrar til at lærerstudenter og lærerutdannere fra begge land får bedre innsikt i en annen kultur.

-Vi skal utvikle emner og fremme forskningsbasert kunnskap som kan gi lærerutdanningen i begge landene internasjonale perspektiver, sier Massao. 

Ringvirkninger

Alle de involverte institusjonene, HINN, MWECAU, MTC og Darajani, er opptatt av internasjonalisering med tanke på økt kvalitet i utdanning og forskning. Men dette får også ringvirkninger utenfor universitetenes miljøer.

-I samarbeid med MWECAU og MTC skal vi utvide internasjonal lærerpraksis gjennom å etablere samarbeid med utvalgte ungdomskoler i Moshi og Marangu i Kilimanjaro-regionen. Målet er at disse skolene kan fortsette å være praksisskoler for HINN-studenter selv etter at prosjektet er ferdig. Darajani Secondary School i Marangu har vi allerede samarbeidet med i flere år, og vi ser fram til videre samarbeid med dem, sier prosjektlederen videre.  

Samarbeidet gjennom undervisning, forskning og administrasjon vil gi alle de involverte bedre innsikt i ulike kompetanser som er nyttige i sine lærer-, lærerutdanning- og forskningsarbeider framover, både nasjonalt og internasjonalt.

zebraer

Tanzania kan by lærerstudentene på mange flotte opplevelser

Forventede resultater

CIGETE-prosjektet starter offisielt januar i 2020 og skal vare i fire år. De totale forventede resultatene er:

  • 12 HINN-studenter (MGLU) til et kombinert opphold ved MTC, MWECAU og praksisskole – ett semester.
  • 8 HINN-studenter (faglærer musikk) til MTC og Darajani Secondary School på praksis i fire uker.
  • 16 MWECAU- og MTC-lærerstudenter til HINN for å ta emnet Education for Diversity and Sustainable Living (30 ECTS) eller andre aktuelle emner på engelsk.
  • 8 faglig ansatte på utveksling i en uke, fire fra Tanzania til Norge og fire fra Norge til Tanzania.  
  • Forskning og publiseringer knyttet til prosjektets arbeid.

I tillegg skal det holdes årlige workshoper i enten Tanzania eller Norge, der både faglige og administrativt ansatte møtes for å sikre god arbeidsflyt og framgang i prosjektet.

Sist endret: .