Language: NOR | ENG

Lærerutdanningene styrker samarbeidet med University of Zambia

Den norske delegasjonen og vertskapet i Zambia (foto: Morten Ørbeck)

Den norske delegasjonen bestående av Jonas Iversen, Anne Marit Danbolt, Espen Stranger-Johannessen, Morten Ørbeck og Juliet Munden, de fire norske lektorstudentene samt Dennis Banda og David Mwansa fra UNZA på besøk ved Mumana Primary School i Lusaka (foto: Morten Ørbeck)

For første gang har lærerstudenter fra Høgskolen i Innlandet vært på utveksling til Zambia.

Pia Emilie Evenstad, Åsne Hovden Sunde, Ylva Furuseth og Laura Kiewiet er fjerdeårs-studenter på lektorprogrammet i språkfag. De har i vinter hatt et tre måneders opphold i Lusaka hvor de tar et 15 studiepoengs emne i «Literacy in a Multilingual Context» ved University of Zambia (UNZA).

Anbefaler utveksling i Zambia

Klasseundervisning Zambia (foto: Morten Ørbeck)

HINN-delegasjonen fikk følge en undervisningstime i engelsk gramatikk for en 7. klasse ved Woodlands A Primary school i Lusaka (foto: Morten Ørbeck)

Deltakere på besøk i Zambia (foto: Morten Ørbeck)

Prosjektkoordinatorene Anne Marit Danbolt, HINN, og dr. Dennis Banda, UNZA og de fire lektorstudentene fra venstre Ylva Furuseth Pia Emilie Evenstad, Åsne Hovden Sunde, og Laura Kiewiet (foto: Morten Ørbeck)

De har nå vært her i fem uker og er glad for at de valgte utveksling til Zambia. De fire utvekslingsstudentene er både fornøyd med måten de er tatt imot og fulgt opp av universitet, med det faglige innholdet i kurset de tar, og opplevelsene ved å leve i et land og en kultur så fjernt fra hjemlandet.

De vil derfor varmt anbefale tilsvarende opphold for andre studenter. Alt har selvfølgelig ikke gått helt etter planen, og planer og avtaler betyr ikke alltid det samme i Zambia som i Norge. Men vi lager en evaluering til høgskolen slik at de som kommer etter oss om mulig kan få det enda bedre, avslutter studentene.

Ønsker praksisopplæring som del av utvekslingen

Lærerutdanningene på høgskolen har samarbeidet med School of Education ved UNZA i mer enn 10 år. En sentral drivkraft på norsk side har vært dosent Anne Marit Danbolt og på zambisk side dr. Dennis Banda.

Det nye i samarbeidet er utveksling av studenter. Høsten 2017 og 2018 var i alt fem ph.d.-studenter og åtte masterstudenter fra UNZA på tremåneders opphold på høgskolen i Hamar. Og i vinter er altså for første gang norske lærerstudenter på utveksling i Lusaka.

Neste steg i samarbeidet er at HINNs lærerstudenter også skal kunne ha praksisopplæring ved skoler i Zambia som del av utvekslingen. En delegasjon fra HINNs Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, ledet av dekan Morten Ørbeck og prosjektkoordinator dosent Anne Marit Danbolt, var derfor forrige uke i Lusaka hvor de bl.a. besøkte aktuelle skoler for praksisutveksling for både lektor- og grunnskolelærerprogrammene.

Æresgjester ved Graduation Ceremony

Graduation Ceremony i Zambia (foto: Jonas Iversen)

Dekan Morten Ørbeck i flott selskap med rektorat og dekaner ved UNZA. Bildet illustrerer tydelig at HINN har et stykke å gå når det gjelder kappe-design (foto: Jonas Iversen)

HINN-delegasjonens besøk ved UNZA sammenfalt med deres årlige Graduation Ceremony for over 1500 studenter bare ved UNZAs School of Education. Det var en stor begivenhet med omfattende deltakelse og bred dekning på nasjonal TV i Zambia. Her var delegasjonen fra HINN invitert som æresgjester og viet stor oppmerksomhet.