Language: NOR | ENG

Lærer ansvarlig og bærekraftig innholdsproduksjon

Bilde fra produksjon av TV-opptak i studio med kamera og skuespillere

Universiteter og høgskoler bør fokusere mer på å ta inn bærekraftmålene i undervisningen, mener studenter på TV-utdanningene ved HINN. (Foto: Trond Nordby)

Denne høsten har Institutt for TV-utdanninger - TV-skolen ved Høgskolen i Innlandet jobbet med studentene om å implementere FNs bærekraftmål i undervisningen. 

Audiovisuelle medier byr på en verdensomspennende plattform hvor inspirasjon, informasjon og argumentasjon for en bærekraftig planet kan ha en avgjørende betydning for hvordan vår fremtid utfolder seg.

Samtidig som verdens første globale klimastreik pågikk i september i høst sendte TV-skolens studenter sin egenutviklede debattproduksjon “ Vippepunktet” live under Forskningsdagene for å gi sitt bidrag til klimadebatten. Intensjonen var at programmet skulle prøve å komme frem til noen løsninger eller gi råd i de ulike temaene debatten reiste. 

TV-skolen satte rammene og studentene fikk både undervisning og inspirasjon fra ulike lærere på avdelingen, og gjestelærere fra blant annet NRK og Natur og Ungdom. Tidlig i høst fikk studentene en innføring i "Responsible Content" hvor forståelse for og kjennskap til UNESCOs rolle, FNs bærekraftsmål og The Earth Charter var sentralt. 

Bilde fra gameshow produsert av studenter ved Høgskolen i Innlandet

Bilde fra gameshow produsert av studenter på TV-utdanningene ved Høgskolen i Innlandet

Sette pris på miljøet

Studentene ble i samband med denne undervisning invitert med ut i nærområdet til studiested Lillehammer, hvor innholdet i den første øvelsen handlet om å bli bevisst naturen rundt seg og være i ro en stund med sine egne opplevelser og oppdagelser. En annen øvelse handlet om å skape tillit i teamet å bli enda bedre kjent med hverandre da tillit og trygghet skaper et godt grunnlag for kreative prosesser. Den siste øvelsen handlet om å finne frem gleden i lek, ettersom utviklingsarbeidet som ventet studentene senere skulle resultere i produksjon av et gameshow-format.

Engasjement og gleden var stor hos de fleste deltakerne og opplevelsen og beholdningen etter økten ute i naturen noe helt annet enn en vanlig forelesning i et auditorium. Student på TV-ledelse og redaktør for årets gameshowproduksjon, Hege Anette Ødegård,  sier att hun opplevde denne økt som relevant og viktig.

-Å bli mer bevisst på seg selv, omgivelsene og andre mennesker, mener jeg vi alle bør utfordres på. Uansett om du er student eller ikke, mener Hege.

Produsere kunnskap - ikke bare konsumere

I høst har tredjeårsstudentene blant annet utviklet og produsert 4 episoder debattproduksjon og 8 episoder gameshow, med inspirasjon fra bærekraftsmålene. Produksjonsteamet har gjort flere tiltak for å gjøre produksjonen miljøvennlig. Gjennom flere av konkurranseoppgavene i gameshow-formatet Kollektivkampen gir studentene crew, publikum og deltakere et innblikk i hva de kan gjøre for å bli mer miljøvennlige. Premien for å vinne “Kollektivkampen” var et gavekort hos Gjenbruket på Lillehammer.

Utdanningsinstitusjonene har en rolle

Studentene på TV-skolen syns at HINN som en offentlig utdanningsinstitusjon i høyere utdanning har et stort ansvar for å snakke om bærekraftsmålene. Hege Ødegård, som var redaktør for studentproduksjonen Kollektivkampen, formulerer det slik:

-Jeg håper og tror at høyere utdanning i Norge tar sin rolle på alvor. Ved å informere og opplyse om hva som måtte være dagsaktuelt. Slik jeg ser det er bærekraftsmålene en viktig del av dagens samfunn og bør inkluderes i undervisningen.

Ole Peder Sandholt, hovedregi på studentproduksjonen Vippepunktet sier seg enig. 

-Skolen påvirker vår grunnleggende moral her i livet, og egentlig bør dette være fokus i hele skoleløpet. Når vi lærer å produsere debattsendinger lærer vi en produksjonsform, og fyller formen med et innhold som kan være så mangt. Ved å sette bærekraft på agendaen og gjøre det som en del av innholdet tenker jeg at man slår to fluer i en smekk, sier Sandholt.

Gradvis endring i bransjen

Gjennom praksis, egen innsats bak kamera så vel som gjennom budskapene som formidles på skjermen, kan tv- spill- og filmfolk ha stor påvirkning i det store bildet. Behovet og ønsket om å opprettholde mer miljøvennlige produksjonsprosesser, med spesifikke krav for å oppfylle bærekraftstandarder, kommer mer og mer på agendaen i bransjen. 

TV-skolen Debatten1

Fra produksjonen av debattprogrammene Vippepunktet (Foto: Camille Z Thisell )

Diskusjoner om såkalt nudging, holdningsskapning og bruk av gamification når det gjelder å produsere ansvarlig innhold, og å ta et sosialt ansvar, er på god vei, men her er det mye mer å ta tak i! 

Vi må undersøke hvordan vi som har hovedkompetanse innenfor fortellerteknikker, virkemidler og historiefortelling kan gjøre bærekraft og klimakrise til noe som er inspirerende å arbeide med. Gjerne i samarbeid med andre fagområder, og helst slik at det ikke gir oss angst og søvnløse netter, eller setter klimaskam høyest på agendaen. 

Gjennom denne høsten har vi gjennom studentaktiv læring testet ut nye grep og vært åpne for å la studenter få bryne seg på vanskelige problemstillinger innen bærekraft og underholdning. Målet er å utvide studentenes horisont og undersøke hvordan vi kan utvikle ansvarsfullt innhold.

Avslutningsvis svarer redaktør Ødegård på spørsmålet om hva hun er mest stolt av med studentproduksjonen Kollektivkampen:

-Jeg er mest stolt av at vi har lagd innhold som kan gjøre en forskjell. At vi valgte å ta målgruppen på alvor og utviklet et konsept som var annerledes enn hva sjangeren kunne tilsi.

Sist endret: .