Language: NOR | ENG

Kurs om traumebevisst tilnærming i barnehage og skole

Trist pike på benk (Colourbox)

Hvordan kan traumer påvirke barns utvikling? Onsdag 22. mai arrangerer vi fagkurs på Elverum om traumebevisst tilnærming i barnehage og skole.

Kurset vil både gi deltakerne en grunnforståelse av hvordan traumer kan påvirke barns utvikling, og gå inn på hvordan voksne i barnehage og skole kan være gode voksne i møte med dem.

Kursholder Inger Lise Andersen er klinisk sosionom, som har arbeidet tett på sårbare barn i snart 25 år.

Hun har arbeidet i det tverretatlige samarbeidet i Vest Agder, spesielt med tema knyttet til seksuelle overgrep mot barn, som tiltaksutvikler, foreleser, leder, veileder og fagbokredaktør.

Siden 2010 har hun arbeidet med å implementere traumebevisst tilnærming i ulike etater.

Se https://www.facebook.com/traumebevisst/ for mer informasjon

Innhold på fagkurset vil bl.a. være:

  • Hjernens utvikling og hvordan den påvirkes av traumer
  • Når symptomet ikke er problemet, men løsningen på problemet
  • Toleransevinduet—hos de voksne og barna
  • Hva kan de voksne gjøre for å hjelpe barna?
  • Hvordan hjelpe barn til få en mer velfylt verktøykasse?
  • Hvem er jeg i møte med barna som strever?

Deltakerne kjøper selv lunsj i kantina ved høgskolen eller tar med egen matpakke.

Kurset arrangeres av Utdanningsforbundet Hedmark og Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge ved Høgskolen i Innlandet.