Language: NOR | ENG

Krav om 3 i matematikk og norsk for å bli sykepleier

Sykepleier øver på å sette kanyle

Fra og med årets opptak stilles det krav om karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk for å være kvalifisert for opptak til sykepleierutdanningene i Norge. (Illustrasjonsfoto: HINN)

Søkere til sykepleieutdanningene må ha oppnådd karakteren 3 eller bedre i norsk og matematikk for å være kvalifiserte i årets studentopptak.

Karakterkravene i norsk og matematikk ble varslet av regjeringen i 2017 og gjelder altså fra og med årets opptak.

Kunnskapsdepartementet håper de skjerpede kravene skal styrke kvaliteten på sykepleieutdanningen og tjenestene sykepleierne utfører. De er særlig opptatt av å få bukt med den store strykprosenten i faget medikamentregning.

Bedre pasientsikkerhet

− Vi har i dag store utfordringer med feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten. Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier helseminister Bent Høie.

HINN positive til kravene

Høgskolen i Innlandet støtter prinsippet om at det stilles karakterkrav for opptak til sykepleierutdanningen.

- Det har vært rettet stor oppmerksomhet mot høy strykprosent i fagene medikamentregning og legemiddelhåndtering, og det har blitt pekt på at ferdigheter i disse fagene har stor påvirkning på pasientsikkerheten, sier instituttleder Liv Ødebehr ved Institutt for helse- og sykepleievitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Trenger gode norskkunnskaper

- Vi mener det er vel så viktig at kandidatene har gode norskkunnskaper, både når det gjelder muntlig og skriftlig framstillingsevne, sier Ødebehr og viser til de stadig økende kravene til dokumentasjon i helsetjenesten for å ivareta pasientsikkerheten.

- Presis og tilstrekkelig kommunikasjon mellom pasient og sykepleier, og sykepleiere imellom, er også avgjørende for å ivareta pasienters sikkerhet, mener hun.

Spent på opptaket

Høgskolen i Innlandet tilbyr Bachelor i sykepleie på heltid og deltid ved studiested Elverum, samt på heltid ved desentralisert studiested Kongsvinger.

Opptaksleder Elisabeth Nikolaisen er spent på om innføringen av karakterkravene får utslag for søkningen til sykepleieutdanningene.

-Vi har hatt veldig god søkning til disse utdanningene i en årrekke, men vi venter nok at karakterkravene vil påvirke både totale søkertall og antall kvalifiserte søkere som kan gis tilbud om studieplass i år, sier Nikolaisen.

 

Sist endret: .