Language: NOR | ENG

Konferansen INTEGRATE om integrering i arbeidslivet

Gangvei i perspektiv (foto: HINN)

Arrangørene inviterer nå både forskere og praktikere til å komme med forslag til papers (foto: HINN)

I november 2019 arrangeres konferansen INTEGRATE på Lillehammer som et ledd i å nå ut med forskning på hvordan mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet, enklere kan komme i arbeid.

Konferansen springer ut av et forskningssamarbeid mellom HINN og OsloMet.

INTEGRATE skal bidra med kunnskap om hvordan mennesker som ellers ville stått utenfor arbeidslivet, enklere kan komme i arbeid gjennom bedre og koordinert samhandling mellom ulike fagfolk og tjenester, og med brukere og arbeidslivet.

Prosjektet støttes av Norges forskningsråd og går over fem år. 

Konferanse for forskere, praktikere, brukere og beslutningstakere

INTEGRATE er en nasjonal konferanse, med internasjonal deltakelse, for forskning om den betydning integrerte tjenester kan ha for arbeidslivsdeltakelse blant utsatte grupper med store bistandsbehov.

Programmet vil være en kombinasjon av innlegg i plenum og papersesjoner.

Arrangørene bak konferansen, inviterer nå både forskere og praktikere til å komme med forslag til papers. 

For mer info om konferansen og "Call for papers", se konferansens nettside.

Konferansen vil være av spesiell interesse for forskere, praktikere, brukere og beslutningstakere med interesse for temaet.

Sist endret: .