Language: NOR | ENG

Kompetansebroen Innlandet er lansert

Kompetansebroen Innlandet er lansert

Kompetansebroen Innlandet er nå lansert. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Høgskolen i Innlandet er med på laget nå som samarbeidet også omfatter Innlandet.

Kompetansebroen er først og fremst rettet mot helsepersonell og studenter, og er ment å styrke informasjons- og kompetansedeling mellom utdanningsinstitusjoner, kommuner og sykehus.

- Det handler om å dele, det handler om at vi sammen skal utnytte det potensialet vi har og de styrkene vi har sammen. Jeg ser fram til fortsettelsen, sier leder for overordnet samarbeidsutvalg, Arne Skogsbakken.

I tråd med fakultetets strategi

Samarbeidet er i tråd med strategien til Fakultet for helse- og sosialvitenskap "Sammen om kunnskaping i og for praksis", sier dekan Ingrid Guldvik.

- Vi tror på dette samarbeidet og at det vil bidra til at vi alle sammen kan jobbe mot felles mål og møte fremtiden i vår region med helsetjenester og samarbeid som partnerne drar nytte av, og som kommer befolkningen til gode, sier Guldvik.

Bilde av dekan Ingrid Guldvik

Dekan Ingrid Guldvik var på plass under lanseringen av Kompetansebroen Innlandet.

Lansert i Brumunddal

Lanseringen fant sted hos Ringsaker kommune i Brumunddal 2. september.  Programmet omfattet en workshop med tema «Hva er de gode ideene til hvordan Kompetansebroen kan brukes i Innlandet» før den offisielle lanseringen.

- Vi ønsker å utdanne helsepersonell som har oppdatert og aktuell kunnskap, og som er forberedt på det behovet ute i praksis. Videre ønsker vi å arbeide med forsknings- og utviklingsprosjekt som treffer behovene, sier Guldvik.

Kompetansebroen er et samarbeid med røtter tilbake til 2014, og startet opprinnelig som en ide fra designinnovasjonsprosjektet «Trygg i egen kommune» for sykehuset, bydeler, kommunene og utdanningsinstitusjonene i opptaksområdet til Akershus universitetssykehus HF. Driften ble her etablert i fjor, og nå er også Vestfold og Innlandet med på laget.

- Det er et viktig verktøy som åpner for oss i dag, og det er en viktig mulighet for bedre samhandling. Vi skal alle forholde oss til dette på en aktiv måte, sier administrerende direktør i Sykehuset Innlandet HF, Alice Beathe Andersgaard.