Language: NOR | ENG

Kaya med opprykk til professor

Mehmet Siddik Kaya

Mehmed Siddik Kaya er tilkjent personlig opprykk som professor i sosiologi. 

Mehmed Siddik Kaya er tilkjent personlig opprykk som professor i sosiologi ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet fra 1. april 2019. 

-Det er flott at fakultetet styrker kompetansen på toppnivå, sier dekan Ingrid Guldvik som gratulerer Kaya med professortittelen.

Kaya, som opprinnelig er kurder fra Tyrkia, med norsk statsborgerskap fra 1985, har vært tilsatt ved Høgskolen i Lillehammer/Innlandet siden 2007. Han har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Trondhjem i 1987, og er doktor polit. fra samme universitet (NTNU) i 1999. Videre har han mellomfag i internasjonalpolitikk 1984-1985 og en cand. mag. grad fra distriktshøyskolen i Volda i 1985. Kaya var NAVF- stipendiat fra 1989 -1993 ved NTNU. Etter stipendperioden var han ansatt ved høgskolen i Finnmark fra 1994 til 2006, først som amanuensis, og etter avlagt doktorgrad som førsteamanuensis.

Opptatt av migrasjon og tyrkisk politikk

-Mitt viktigste forskningsområdet har vært migrasjon, zazakurdere i Tyrkia (en minoritet) og tyrkisk statsterrorisme og nasjonalisme, forteller Kaya. 

Kaya har en omfattende produksjon av artikler om tyrkisk politikk og forholdet mellom minoriteter og den tyrkiske regjering.

Den sakkyndige komiteen som har vurdert Kayas søknad om opprykk beskriver ham som en solid forsker, som bedriver forskning av god kvalitet både med hensyn til dybde og bredde. Komiteen trekker også frem den lange erfaringen han har med undervisning og annen virksomhet innenfor sitt felt bidrar til en positiv vurdering. 

Kunnskapsformidling 

Komiteen, som besto av professorene Ada Engebrigtsen og Kirsten Danielsen fra OsloMet og professor Erik Oa Olsson fra Stockholms Universitet, er også imponert over hans bidrag til å spre kunnskap også på andre arenaer. Han har vært redaktør for Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning fra 2000 til 2005. Han har vært ivrig debattant i flere norske aviser og flittig bidragsyter på konferanser og seminarer over en lang periode, fra 1991 til 2018. 

Vi gratulerer Kaya med opprykk til professor i sosiologi!

 

 

Sist endret: .