Language: NOR | ENG

- Jeg føler meg heldig

- Jeg føler meg heldig

Siri Josefine Mo studerte Bachelor i agronomi ved studiested Blæstad til og med våren 2019. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Som utdannet journalist startet Siri Josefine Mo på Bachelor i agronomi. Nå jobber hun som kommunikasjonsrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving. 

Siri er 26 år, og kommer fra Halden. Hennes første erfaring med høyere utdanning fikk hun i England, der hun tok en Bachelor i journalistikk. Men for en dame oppvokst på gård med korn- og melkeproduksjon og som er opptatt av klima fristet det med videre studier på Blæstad, der hun startet høsten 2016.

- Perfekt utdannelse for meg

- Bachelor i agronomi var den graden jeg ønsket å ta, og den var på Blæstad. Jeg var på forhånd klar over at miljøet der er veldig bra, og fagene var svært relevante. Jeg er fra landet, og liker meg i landlige omgivelser, så for meg var en grønn utdanning på Blæstad helt perfekt.

 Etter fullførte studier ved Blæstad våren 2019 ønsket Siri å finne en jobb der hun kunne få bruke så mye av sin kompetanse som mulig. Sin journalistiske kompetanse videreutviklet hun som studentambassadør for Høgskolen Innlandet under studietiden. Hun blogget og skrev artikler, tok bilder og hjalp til på skolebesøk, utdanningsmesser og arbeidet med sosiale medier. Tanken var å kombinere sine to utdannelser når hun ble ferdig med Bachelor i agronomi våren 2019. I september startet hun i Norsk Landbruksrådgiving i Ås.

Bilde av student på utdanningsmesse.

Jobb på messer er en del av Siris arbeidshverdag. Foto : Privat.

Jobb i skjæringspunktet mellom journalistikk og agronomi

- Jeg føler at jeg var ganske heldig at denne stillingen ble utlyst da den gjorde. I denne rollen får jeg valuta for pengene jeg har brukt på å ta høyere utdanning, og bruk for begge gradene jeg har tatt. I tillegg er det stas å jobbe her.

Arbeidsoppgavene består blant annet i å lage innhold til nettsider og ulike magasiner som gis ut, samt at hun er med på messer og stands. Da kommer tiden som studentambassadør godt med. I tillegg jobber hun med videoproduksjon og sosiale medier. Overgangen fra høyere utdanning til arbeidslivet har gått knirkefritt.

- Det var veldig behagelig å være student på Blæstad der jeg fikk styre hverdagen litt mer selv. Men det er også veldig behagelig å ha en jobb som jeg trives i. Nå har jeg kanskje litt mer struktur på hverdagen, og det føles godt å få bruke det jeg lærte som student.

Har gode minner fra Blæstad

Siri ser med glede tilbake på studenttilværelsen på Blæstad. Ved siden av studiene og rollen som studentambassadør for Høgskolen i Innlandet var Siri nestleder i Studentrådet på Blæstad det siste året av bachelorgraden.  Hun beskriver en hverdag der hun trivdes veldig godt og der medstudentene alltid var med på noe sosialt. I tillegg trekker hun frem at det var svært lav terskel for å spørre forelesere både før, under og etter forelesning. Kantina beskriver hun som et naturlig samlingspunkt på tvers av fagmiljø og studenter.

- Det beste med å være student på Blæstad var det nettverket jeg fikk av trivelige mennesker, samt kompetansen jeg opparbeidet meg. Jeg har mange gode minner å se tilbake til. Rent faglig fikk jeg en solid plattform, og en bred innføring i agronomi, planter og husdyr. Det har jeg stor glede av i jobben min.

- Vær tålmodig og på hugget

For ca. seks måneder siden var Siri ferdigutdannet på Blæstad. 9. september startet hun som kommunikasjonsrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving. Hun oppfordrer dagens Blæstad-studenter til å være nysgjerrige, stille spørsmål og gå på forelesning.

- Du må rett og slett være litt på hugget, og bruke nettverket du opparbeider deg. Det er også viktig å se etter jobbmuligheter tidlig, siden det er mange dyktige folk der ute. Du må være tålmodig og regne med noen avslag, men plutselig dukker drømmejobben opp.

Sist endret: .