Language: NOR | ENG

Inviterer til kjønnsseminar

Illustrasjonsbilde

Kjønn i skolen og i barne- og ungdomspsykiatrien er tema for seminaret 14. oktober (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Høgskolen i Innlandet inviterer til seminar med tema "Kjønn i skolen og i barne- og ungdomspsykiatrien" mandag 14. oktober.

Det er Institutt for pedagogikk og Institutt for sosialvitenskap og veiledning ved HINN som står bak seminaret, som finner sted på Storhove. 

Professor emerita i pedagogikk og kjønnsforskning Harriet Bjerrum Nielsen og klinisk psykologspesialist i barne- og ungdomspsykologi Per Are Løkke er inviterte foredragsholdere denne kvelden. 

I tillegg stiller vi med tre av våre egne kjønnsforskere. Det er dekan ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap Ingrid Guldvik, førsteamanuensis i sosiologi Bjarne Øvrelid og professor i sosialantropologi Mari Rysst.

Programmet

Seminaret foregår i Auditorium C på Storhove.

Dekan Ingrid Guldvik åpner seminaret kl 1615. 

  • Kl. 16.20 - 17.35: Professor emerita Harriet Bjerrum Nielsen: Kjønnsmønstre i klassen - stabilitet og endring
  • Kl. 17.45 - 19.00 Klinisk spesialpsykolog Per Are Løkke: Kjønnede lidelsesformer i barne- og ungdomspsykiatrien
  • Kl. 19.10 - 19.40 Panelsamtale ledet av Ingrid Guldvik med Harriet Bjerrum Nielsen, Per Are Løkke og Bjarne Øvrelid som deltagere
  • Kl. 19.45 – 20.00 Avslutning ved professor Mari Rysst: Født sånn eller blitt  sånn i et krysskulturelt perspektiv

Eksamenssamtaler

Som en oppvarming til seminaret, inviterer vi til to eksamenssamtaler med masterstudenter i spesialpedagogikk som har hentet inspirasjon fra foredragsholdernes forfatterskap. Det er et åpent arrangement som foregår i klasserommet S217 i Sørhove.

Kl. 12.30- 13.30: Kristin Skauge Børud som har latt seg inspirere av Per Are Løkkes tekster i masteroppgaven Av og til er en millimeter nok – det ubevisste en glemt ressurs i tilnærmingen til psykisk helse i skolen? Intern sensor: professor i pedagogikk Jenny Steinnes. Ekstern sensor: førsteamanuensis i sosiologi Olav Mjaatvedt.

Kl. 14.00-15.00: Benedikte Thaulow som har Harriet Bjerrum Nielsen og Bjarne Øvrelid som informanter i masteroppgaven Kjønn i spesialpedagogisk politisk utviklingsarbeid. En resepsjonsanalyse av NOU 2019:3 - Nye sjanser -bedre læring. Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Intern sensor: professor i pedagogikk Jenny Steinnes. Ekstern sensor: førsteamanuensis i sosiologi Olav Mjaatvedt.