Language: NOR | ENG

INTEGRATE 2019 - en forskningskonferanse om arbeidslivsdeltakelse

Illustrasjonsbilde

Årsaken til at unge mennesker faller utenfor arbeidslivet kan være sammensatt. (Illustrasjonsbilde: Colourbox)

Stadig flere unge i alderen 15 til 29 år er verken i arbeid, under utdanning eller i opplæring. Årsakene er sammensatte - da bør vel løsningene også være sammensatte?

I Norge er antallet i aldersgruppen 18-29 år som har fått uføretrygd fordoblet fra 2008 til 2017. Det er svært urovekkende, ikke minst fordi det er stor risiko for at disse unge menneskene bli ekskludert fra arbeidslivet for alltid. 

-Inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet innebærer å håndtere sammensatte «uregjerlige» problemer utover arbeidsløshet. En sentral utfordring for mennesker med sammensatte behov er at hjelpeapparatets organisering, dvs. ulike tjenester og ytelser, ikke er tilpasset sammensatte og flerdimensjonale behov, forklarer professor Rolf Rønning ved Handelshøgskolen Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Eksempel på sammensatte behov kan være ledighet i kombinasjon med psykiske helseproblemer, «drop-out» fra skole, mangel på fast bostedsadresse eller rusproblematikk.

-De sammensatte behovene omfatter politiske og administrative områder i skjæringspunktet mellom flere sektorer i velferdsstaten – helse- og utdanningssektoren, sosialtjenester, arbeidsmarkedstjenester, administrasjon av trygdeytelser og arbeidsmarkedet. Vi er opptatt av systematisk forskning på samordning av tjenester overfor grupper som er utsatte på arbeidsmarkedet slik at de får dekket sine behov, forklarer Rønning videre.

Konferanse i Lillehammer

Den 4. – 5. november arrangeres «INTEGRATE 2019» i Lillehammer, en nasjonal konferanse med internasjonal deltakelse, for forskning om nettopp den betydning integrerte tjenester kan ha for arbeidslivsdeltakelse blant utsatte grupper med store bistandsbehov. 

Konferansen forventes samle ca. 70 deltakere og har i dag eksperter på området påmeldt fra 8 forskjellige land. Dette er i hovedsak forskere på tjenesteintegrering og arbeidsinkludering. Konferansen er også høyaktuell for de som arbeider med arbeidsinkludering i arbeids- og velferdstjenestene og i helsetjenestene, og for brukere og beslutningstakere som er opptatt av temaet. 

Konferanseprogrammet vil være en kombinasjon av innlegg i plenum og papersesjoner. For mer informasjon om konferansen og programmet, se konferansens nettside.

Konferansen er støttes av Norges forskningsråd og er et samarbeid mellom OsloMet – Storbyuniversitetet og Høgskolen i Innlandet.

 

 

Sist endret: .