Language: NOR | ENG

Hvem fortjener årets Utdanningskvalitetspris?

pokal i gull (ill. Colourbox)

Hvem får årets Utdanningskvalitetspris? (Illustrasjon: Colourbox)

Hvert år kan du som student være med å bestemme hvem som skal få Utdanningskvalitetsprisen. Nominasjonsfristen er 1. oktober. 

Hvorfor har vi en Utdanningskvalitetspris?

Formålet med Utdanningskvalitetsprisen er å belønne eksemplarisk arbeid med utdanningskvalitet ved Høgskolen i Innlandet, og stimulere fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene.

Om prisen

Utdanningskvalitetsprisen er på 100.000 kroner. Prisen deles ut årlig og går til ett eller flere tiltak som er iverksatt og gjennomført av en eller flere faggruppe(r) innenfor ett eller flere studiemiljø ved Høgskolen i Innlandet. Midlene skal benyttes til å videreutvikle tiltaket som ligger til grunn for pristildelingen. Prisen deles ut på høgskolens årsfest som arrangeres i november. Under årsfesten deles også forsknings- og samarbeidsprisen ut. 

Kriterier for utdanningskvalitetsprisen

  1. Tiltaket må være nyskapende og av vedvarende karakter, og bidra vesentlig til utvikling og forbedring av utdanningskvaliteten.
  2. Tiltaket skal gjennomføres i et aktivt samarbeid mellom studenter, ansatte og andre aktuelle aktører. Studentmedvirkning i tiltaket skal beskrives.
  3. Tiltaket skal være kunnskapsbasert.
  4. Tiltaket skal ha overføringsverdi til andre studiemiljøer

Hvem kan nominere til prisen?

Både studenter og ansatte ved Høgskolen i Innlandet kan foreslå studiemiljøer/faggrupper innenfor ett eller flere studiemiljø som kandidater til prisen. Forslaget må vise hvordan tiltaket oppfyller kriteriene ovenfor. Det skal inneholde beskrivelse, vurdering og dokumentasjon av tiltaket og oppnådde resultater. Videre må forslaget vise hvordan tiltaket kan videreutvikles og hvordan resultater kan brukes av andre på tvers av fagområder og institusjoner.

Komité

Utdanningskvalitetsprisen tildeles av en komité som årlig oppnevnes av rektor. Den har følgende sammensetning:

  • Leder av Læringsmiljøutvalget (leder for komiteen).
  • Leder av StInn.
  • Prorektor for utdanning.
  • To medlemmer fra høgskolestyret, deriblant én student og et eksternt medlem.
  • Én tilsatt i UF-stilling.

Høgskoleadministrasjonens utdanningsavdeling ivaretar saksbehandlerrollen.

Nominasjon

Forslag til kandidater sendes til postmottak@inn.no innen 1. oktober.