Language: NOR | ENG

Husk å svare på Studiestartundersøkelsen

Bilde av studenter i forbindelse med studiestarten på Elverum.

Studiestartundersøkelsen fra Høgskolen i Innlandet. Her et bilde fra årets studiestart i Elverum. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Årets studiestartundersøkelse blir 3. september sendt ut på e-post til HINN-studenter som har begynt på nye studier.

Høgskolen i Innlandet står bak denne spørreundersøkelsen, men merk at avsender for e-postinvitasjonen er «noreply-nettskjema».

Hensikten med undersøkelsen er å få vite mer om prosessen som har ført til at den enkelte student har valgt HINN som studiested. Årets undersøkelse blir 3. september sendt ut til studenter som i høst har startet på årsstudier, bachelorstudier og 5-årige og 2-åriger masterstudier.

- Undersøkelsen gir nye studenter en anledning til å si fra til oss om hva de synes om studiestarten sin. Det er spørsmål knyttet til kommunikasjon og informasjon de har fått, prosessen med søking, generell kontakt med høgskolen og selve studiestarten, sier prorektor Utdanning Stine Grønvold.

Svarene studentene gir i undersøkelsen blir brukt til å justere opplegget for rekruttering og oppstart i fremtiden. Undersøkelsen består av både åpne tekstsvar og avkryssingssvar for at studentene klart og tydelig skal få frem sitt budskap, og oppsummeres i en samlerapport for HINN samt en rapport for hvert studieprogram. Det er også laget en egen versjon av undersøkelsen på engelsk til våre internasjonale studenter. Resultatene fra tidligere utgaver av Studiestartundersøkelsen finner du her.

Grønvold oppfordrer studentene som har fått tilsendt undersøkelsen om å sette seg ned med undersøkelsen før svarfristen 13. september.

- Hver enkelt student kan ha viktige opplevelser, ideer og erfaringer vi ønsker å høre om i detalj. Desto flere som svarer, desto bedre kvalitet får vi på tallene vi henter ut slik at vi kan forbedre oss til neste år. Fram mot svarfristen vil det også bli sendt ut påminnelser til de som ikke har svart.

Sist endret: .