Language: NOR | ENG

Husk å svare på Studiebarometeret

Bilde av en plakat med informasjon om Studiebarometeret.

Undersøkelsen Studiebarometeret blir sendt ut tirsdag 22. oktober. Foto: NOKUT. 

Er du 2. eller 5.-årsstudent ved HINN? Da har du nå blitt invitert til å svare på den årlige nasjonale spørreundersøkelsen om studiekvalitet. 

Invitasjonen ble sendt ut på e-post 22. og 23. oktober. Spørsmålene handler kort fortalt om hvordan du opplever kvaliteten på ditt studieprogram. Tema er ulike sider av opplevd studiekvalitet, men barometeret inneholder også enkelte spørsmål om motivasjon, studieinnsats og engasjement.

Har du ikke fått undersøkelsen i e-posten, eller av ulike årsaker får problemer med å åpne e-posten? Sjekk spam-filteret ditt. Om e-posten ikke er der, kan du benytte deg av den norske eller den engelske reserveløsningen. 

Det vil også gå ut invitasjoner på SMS. Undersøkelsen kan besvares via smarttelefon, nettbrett eller PC frem til svarfristen 17. november. Frem mot svarfristen vil det også bli sendt påminnelser. 

Vi oppfordrer alle våre studenter til å svare på undersøkelsen, som gjennomføres i regi av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.  Svarene er viktige for HINNs kvalitetsarbeid, og bidrar til at nåværende og kommende studenter får viktig informasjon om studentenes syn på studiekvaliteten. Fjorårets resultater kan du se nærmere på her

Resultatene for hvert enkelt studieprogram i Norge offentliggjøres i portalen www.studiebarometeret.no i februar 2020.

Sist endret: .