Language: NOR | ENG

Høgskolen med på milliardsatsing på innovasjon

Hamar fra drone

Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker å etablere et nybygg i nærheten av Høgskolen i Innlandets studiested i Hamar til en massiv satsing på innovasjon i regionen. 

Med Sparebankstiftelsen Hedmark i førersetet, og med Høgskolen i Innlandet og næringslivet i regionen ombord, skal det satses stort på innovasjon i regionen i årene som kommer. 

-Vi skal lage et landemerke for innovasjon, entreprenørskap og vekst. Dette blir kanskje tidenes løft i Hedmark, sa daglig leder for Sparebankstiftelsen Hedmark, Tore Anstein Dobloug, til avisen Hamar Dagblad.

Der går det videre frem at stiftelsen går inn med flere hundre millioner kroner i et slags utvidet "næringslivets hus" i Hamar, som skal ha tre sentre eller campus; i Hamar, Elverum og i Kongsvinger. Høgskolen i Innlandet er med på laget.

Dobloug sier til avisen at bygget ikke skal bli noe kontorbygg.

-Vi snakker om et økosystem der de viktigste aktørene jobber tett sammen under samme tak. Et mangfold av kompetanse- og kunnskapsintensive virksomheter - entreprenører, investorer, kompetansebedrifter, det offentlige og det kommende universitetet. Dette er vårt bidrag til at regionen blir enda mer offensiv og våger å ta opp kampen mot de store byene, sier Dobloug. 

Les artikkelen i Hamar Dagblad her

-Spennende

Avsløringen av den massive satsingen vekker naturlig nok stor begeistring i Høgskolen i Innlandet. 

-Vi har vært involvert i prosessen en stund og vi vil selvsagt være med på denne spennende satsingen! Høgskolen, snart Innlandets eget universitet om vi får det som vi vil, har sammenfallende mål - en kraftfull satsing på undervisning, forskning, innovasjon og utvikling i tett samarbeid med arbeids- og næringsliv i hele regionen, sier rektor Kathrine Skretting.

-Våre fagmiljøer bør være en naturlig del av en slik satsing i vår region, men det gjenstår selvsagt mye før detaljene rundt hvordan vi i praksis skal gjøre dette faller på plass. Vi har for eksempel ikke tenkt at dette skal bety noe for vår desentraliserte struktur med campus flere steder i Innlandet, poengterer rektor. 

-Dette er et utrolig spennende prosjekt som passer veldig godt til høgskolens samarbeidsstrategi med regionen, der klynge-satsingen har blitt framhevet i mange sammenhenger. Regionens støtte til universitetsprosjektet har som kjent vært helt avgjørende. Det er godt å se at det ikke stopper der, men at vi nå med enda større kraft kan utvikle nye former for samarbeid som er framtidsrettede og nyskapende, sier prorektor for samfunnskontakt og innovasjon, Jens Uwe Korten. 

"Innlandet Science Park"

Høgskolen er i dialog med stiftelsen og Hamar kommune i spørsmålet om å finne egnet tomt til et "Innlandet Science Park". Prosjektet har ønske om at det lokaliseres i nærheten av høgskolecampusen i Hamar. 

-Vi skal også være med på en studietur for å se på tilsvarende satsinger i Göteborg og Skövde, sammen med stiftelsen og kommunen, forklarer Marit Torgersen som er direktør for digitalisering og infrastruktur i høgskolen. 

-Dette var virkelig gode nyheter, sier viserektor Anna L. Ottosen. Det passer som hånd i hanske i forhold til den kommende strategiprosessen vår. Vi skal involvere alle fagmiljøene våre i hvordan vi kan bruke denne muligheten til å støtte opp under de faglige satsingene i vårt nye universitet. 

-Vi merker oss  også at Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker å bruke midler på å styrke campus Elverum og tilbud Kongsvinger og ser fram til å diskutere dette videre, avslutter Ottosen.

 

Kontaktperson: Rektor Kathrine Skretting