Language: NOR | ENG

HINN søker studentassistent

Bilde fra Stinn parlamentmøte

Fjerde parlamentsmøte 2019. 

Jobben går ut på å bistå organisasjonskonsulentene i forefallende administrativt arbeid.

 

Organisasjonskonsulentene har som oppgave å bistå Studentorganisasjonen i Innlandet med administrative oppgaver, og jobber mye med å gjennomføre møter, skrive referater, oppdatere registrere og økonomi.

Stlnn er en partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon som skal ivareta og jobbe for studentene ved Høgskolen i Innlandets faglige, velferdsmessige og demokratiske rettigheter ovenfor HINN, Studentsamskipnaden i Innladnet, myndighetene og andre aktuelle interessenter.

Som studentassistent vil du få enkle administrative oppgaver knyttet til StInns virksomhet der arbeidsoppgavene blir gitt av organisasjonskonsulentene. Arbeidstiden er noe fleksibel, men det vil bli stilt krav om å delta på enkelte møter. Du må påregne en del reising mellom studiestedene til HINN. Stillingen er timebasert og avlønnes som studentassistent.

Vi søker en person som er omgjengelig og strukturert. Du må være fleksibel og forberedt på å løse ulike arbeidsoppgaver. Det vil bli lagt stor vekt på egnethet og tilgjengelighet ved ansettelse. Du kan ikke inneha andre verv knyttet til StInn i den perioden du er ansatt.

Send noen ord om deg selv, og hvorfor du vil ha stillingen sammen med CV til stinn@inn.no innen 15. oktober.