Language: NOR | ENG

HINN i samarbeid med Vietnam National University

Vietnam National University, Hanoi

Høgskolen i Innlandet har fått midler til å utvikle samarbeidet med Vietnam National University i Hanoi. Bildet er fra det opprinnelige hovedkvarteret til universitetet.  

Samarbeidet skal gi norske og vietnamesiske psykologi-, helse- og sosialfagstudenter innsikt i hvordan barndomsbelastninger setter helse og utvikling i fare. 

I januar i år fikk prosjektet «Adverse childhood experiences, health and sustainable development» ved Høgskolen i Innlandet økonomisk støtte til utdanningssamarbeid og studentutveksling med Vietnam National University i Hanoi. Støtten kommer fra Dikus NORPART-program, som har som overordnet mål å styrke kvaliteten i høyere utdanning i Norge og utviklingsland gjennom internasjonalisering. 

Spennende utveksling

En sentral del av prosjektet er å utvikle studieemner på masternivå på til sammen 30 studiepoeng. Semesteret, som kalles Safe & Sound,  gir norske og vietnamesiske psykologi-, helse- og sosialfagstudenter innsikt i hvordan barndomsbelastninger setter helse og utvikling i fare. De lærer også hvordan trygging av både barndom og miljø er forutsetninger for bærekraftig utvikling.

Med oppstart høsten 2020 skal HINN både ta imot, og sende ut studenter for å få praktisk erfaring med tematikken i ulike kulturer. Senter for livslang læring (SELL) ved HINN er bidragsyter i prosjektet for å styrke fleksible læringsformer og utvikling av digitale ressurser, inklusive en egen nettside. 

-Gledelig støtte  

- NORPART-støtten er en gledelig anerkjennelse av det tematiske innholdet i søknaden, og opparbeidelsen av samarbeidsrelasjoner mellom de to institusjonene og mange partnere siden 2016, forteller prosjektleder  Kerstin Söderström ved HINN. Fra Norge har vi med bl.a  Senter for krisepsykologi, UiB og  Regionalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (RVTS Vest).

Sist endret: .