Language: NOR | ENG

Henrik Syse om robotenes tidsalder

Henrik Syse (foto: privat)

Henrik Syse er norsk filosof og forsker (foto: privat)

Tirsdag 5. mars kommer filosof Henrik Syse til HINN på Lillehammer for å snakke om digitalisering, automatisering og kunstig intelligens.

Tittel på foredraget er «Nærmer vi oss robotenes tidsalder? Etiske refleksjoner om digitalisering, automatisering og kunstig intelligens»

Henrik Preben Syse er en norsk filosof og forsker ved Institutt for fredsforskning, i tillegg til tittelen som professor II ved Bjørknes Høyskole. 

Henrik Syse ble i desember 2015 valgt til medlem av Den norske Nobelkomite. Han var tidligere medlem av sekretariatet for Verdikommisjonen, og har sittet som medlem av Pressens faglige utvalg i over 15 år.

Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi, rettsfilosofi og moralfilosofi. Forholdet mellom naturretten, religiøse perspektiver og menneskerettigheter var tema for hans doktoravhandling.

Han har publisert artikler i en lang rekke faglige tidsskrifter, inkludert Security Dialogue, Journal of Peace Research, Augustinian Studies, Modern Age, Nordic Journal of Applied Ethics, Corporate Governance, og Journal of Military Ethics.

Han har også skrevet en rekke bøker, slike som "Rettferdig krig?" (Aschehoug, 2003), "Veier til et godt liv" (Aschehoug, 2005), "Måtehold" (Cappelen Damm, 2009), "Noe å tro på: En filosofs tanker om tro i vår tid" (Cappelen Damm, 2011), "Næringslivsetikk og samfunnsansvar" (med Jørn Bue Olsen på Fagbokforlaget, 2013), "Med andakt" (med Asbjørn Bjornes på Cappelen Damm, 2014), "Det vi sier til hverandre" (Cappelen Damm, 2015) og "Hvor kristent skal Norge være?" (2016).

Sist endret: .