Language: NOR | ENG

- Hamar skal være en kunnskapsby

Bilde av 600 nye studenter under åpningen ved studiested Hamar.

Hamar viste seg fra sin beste side da rundt 600 nye studenter ble ønsket velkommen. Foto : Høgskolen i Innlandet. 

Ordfører Einar Busterud var på plass da rundt 600 nye studenter 15. august ble ønsket velkommen til studiested Hamar.

I strålende solskinn fant seremonien sted på høgskoletorget rett utenfor studiestedets lokaler. Ordfører i Hamar, Einar Busterud, mener studentene hadde vist god dømmekraft med å velge Hamar som studiested.

- Studentene er viktige for byen

- Et av hovedmålene for Hamar er å være en kunnskapsby, og dere som studenter er viktige for byen. Det har vært lærerutdanning her i lang tid, og det virker. Hamar er nemlig rangert som den fjerde beste skolekommunen i Norge.

Men det er ikke kun lærerutdanningen ved studiested Hamar som trekker studenter til byen.

- Hamar har også landets største miljø for spill- og VR-teknologi, og har et av landets største miljø for anvendt bioteknologi. Tar vi med lærerutdanningen har jeg da nevnt hovedområdene dere skal studere. Jeg vil understreke i en tid med Trump, fake-news og slike fenomener, at det å utdanne kritiske, selvstendige og kunnskapsbevisste lærere er en av de viktigste investeringene samfunnet kan gjøre.

Bilde av ordfører i Hamar, Einar Busterdu

Ordfører Einar Busterud ønsket de nye studentene velkommen til Hamar.

Egne studenter sto for underholdningen

Også musikkmiljøet ved studiestedet gjorde seg positivt bemerket under åpningen. Jacob Hagelund Simensen tar Master i kultur- og språkfagenes didaktikk, mens Knut Lopes, Maren Sæther, Øystein Alm, Carl Jørgen Bakke og Henrik Strøm går siste året på faglærerutdanningen i musikk. Sammen sto de bak de musikalske innslagene. 

- Jeg trives veldig godt som student her på Hamar. Det er godt studiemiljø, og veldig mange muligheter for meg som musiker både med tanke på nettverksbygging og tilgang til øvingslokaler, sier Simensen.

Musikkbilde Hamar

Rundt 3000 skal studere ved studiested Hamar

Dekan Morten Ørbeck beskriver dagen som spesiell, både for de ansatte og studentene.

- Vi har gledet oss veldig til at studentene kommer. Medregnet våre videreutdanningsstudenter vil vi løpet av høsten sjekke inn nærmere 1600 nye studenter, som sammen med de 1400 vi har fra før vil gi oss ca. 3000 studenter. Vi håper at dere alle synes dere var heldige som fikk studieplass her på Hamar.

Fokus på universitetssøknaden og psykisk helse 

Både Ørbeck og rektor Kathrine Skretting fokuserte i sine taler på HINNs prosess mot å bli universitet, og at Hamar forhåpentligvis snart kan kalle seg en universitetsby. Flere studentorganisasjoner fikk også taletid under åpningsseremonien. Leder i Studentorganisasjonen i Innlandet, Torje Martnes, fokuserte på psykisk helse i sin tale til studentene.

- Psykisk helse er en av våre kampsaker i år. Det er et stort og vanskelig tema, men samtidig er det svært viktig at vi våger å snakke om det og setter det på dagsorden. Motivasjon og trivsel er avgjørende for at studentene skal fullføre en grad, og komme seg videre i livet.

Martnes kom også med en liten oppfordring til de nye studentene.

- Vi jobber for studentenes rettigheter, men er samtidig avhengig av at dere studenter sier hva dere vil ha, og kommer med ønsker rundt hvordan studenthverdagen skal være. Det er deres jobb. Å si fra når dere er misfornøyd, eller ønsker at ting skal bli bedre.

Sist endret: .