Language: NOR | ENG

Gratis fagdag om bærekraftig utvikling i lærerutdanningen

Illustrasjon fagdag (fn.no)

FN-sambandet inviterer til fagdag om bærekraftig utvikling i lærerutdanningen sammen med Høgskolen i Innlandet, Høgskulen på Vestlandet, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Universitet i Oslo

Stortingsmelding 28 har vedtatt tre tverrfaglige temaer i de nye lærerplanene. Fagdagen ser nærmere på hvordan bærekraftig utvikling er tatt inn i fagfornyelsen og implementeringen av denne.

Fagdagen løfter følgende utfordringer:

  • Hvordan samsvarer lærerutdanningen med det som skjer i fagfornyelsen?
  • Hvilke nasjonale og internasjonale eksempler  kan brukes som inspirasjon og modell for valg av strukturmetoder?

Fagdagen passer for fagdidaktikere, pedagoger, studieledere, lærerutdannere, lærerveiledere, administrativt ansatte og skoleledere.

Se hele programmet